Kör con Coeur

Kör con Coeur är pausad under höstterminen 2020 på grund av pandemin. 

Körledare: Bodil Hedman 0121-358 28