Miniorer och juniorer

För alla barn mellan 6-11 år

I miniorerna och juniorerna får du träffa nya och gamla kompisar. Vi leker, tävlar, sjunger, pysslar, skapar och är ute i naturen. Några gånger per år är vi på läger. Ibland sover vi inomhus och ibland i tält. Varje gång avslutas med andakt, där vi sjunger och läser någon bibelberättelse eller annan text. Någon gång per termin hjälper vi också till i gudstjänsten.

Vårterminen 2022 startar vecka 3-4.

S:t Laurentii församlingshem

Miniorer och juniorer 6 - 11 år
Måndagar kl 17:00 - 18:30
Ledare Maggan och Sven-Johan
Magdalena, 0121-358 25

Mogata tingshus

Miniorer 6 - 8 år
Torsdagar kl 13.00 - 14:30

Juniorer 9 - 11 år
Torsdagar kl 15.00 - 16.30

Ledare Kristina och Manoj 
Kristina, 0121 - 358 35
Manoj, 0121 358 08

Kostnad 50:-/ person och kalenderår eller 120:-/familj och kalenderår inklusive medlemsskap i Svenska Kyrkans Unga. 

Svenska Kyrkans Unga läs mer här