Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Miniorer och juniorer 6-12 år

I miniorerna och juniorerna får du träffa nya och gamla kompisar. Vi leker, tävlar, sjunger, pysslar, skapar och är ute i naturen. Några gånger per år är vi på läger. Ibland sover vi inomhus och ibland i tält. Varje gång avslutas med andakt, där vi sjunger och läser någon bibelberättelse eller annan text. Någon gång per termin hjälper vi också till i gudstjänsten. 

S:t Laurentii församlingshem
Miniorer och juniorer 6 - 12 år
Måndagar kl 17:00 - 18:30
Ledare Magdalena och Sven-Johan Prytz
e-post till Magdalena "Maggan, 0121-358 25

Tingshuset Mogata  
Miniorer 6 - 8 år
Torsdagar kl 13:00 - 14:30
Juniorer 9 - 11 år
Tisdagar 15:00 - 17:00
Ledare Kristina Aronsson och Jenny Lerström
e-post till Kristina , 0121-358 35
e-post till Jenny

Kostnad 100 kr/kalenderår inklusive medlemsskap i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga läs mer här