Romelanda pastorat

Vi vill sträcka oss UPP mot Gud, IN mot varandra och UT i tjänst för vår bygd!

Lammets förskola

Omsorg och lärande mellan himmel och jord

Ullstorp

Läs mer om Svenska kyrkan i Ullstorp här

Kontakta expedition & personal

Romelanda pastorats församlingsexpedition: 0303-22 33 98, måndag till torsdag kl. 10-12 romelanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Förtroendevalda i Pastoratet

Läs här vilka personer som representerar församlingsborna i de olika styrande råden.