Vigsel

Bekräfta kärleken!

När två människor gifter sig bekräftar de sin kärlek offentligt. De lovar att dela glädje och sorg med varandra, för resten av livet. Bibeln talar om att ”Gud är kärleken”, att kärleken har sitt ursprung i Gud. I vigselgudstjänsten ber vi också för vigselparet att Gud ska vara med dem i deras fortsatta gemensamma liv.

Vigsel
När ett par gifter sig i kyrkan markerar de sin satsning inför Gud, människor och sig själva. Där kan finnas blandade känslor och livserfarenheter bakom, men nu tar de ett gemensamt steg mot framtiden och det behöver firas. Denna dag kan bli en av livets höjdpunkter.

Den kyrkliga vigseln präglas av den kristna uppfattningen att äktenskapet är en Guds gåva och ett heligt förbund. De delar som tydligast uttrycker detta i den kyrkliga vigselakten är läsning ur Bibeln, brudparets löften "inför Gud och i denna församlings närvaro", bönen över ringarna och välsignelsen över brudparet.

Att vigas i kyrkan med bön, psalmsång och Guds välsignelse stärker gemenskapen och samhörigheten.

Så går det till att vigas i kyrkan
Om ni vill gifta er i kyrkan ska ni anmäla det till församlingsexpeditionen (0303-223398) som ansvarar för bokningar av präst och kyrka. Det vanliga är sedan att paret före vigseln träffar vigselprästen för att samtala kring vigselns innebörd och gå igenom vigselgudstjänsten. Förhoppningsvis sker samtalet i en sådan atmosfär att det skall vara lätt för er att när som helst under ert äktenskap åter ta kontakt med vigselprästen för samtal och stöd. 

Foto: Julia Ivarsson

Vigselgudstjänsten

Vigselgudstjänsten har en fast struktur, men det finns möjlighet att anpassa den efter sina önskemål. Ofta kan man påverka både valet av musik, böner och textläsning. Brudparet kan också fritt få formulera löftena i samråd med prästen, förutsatt att de fortfarande innehåller avsikten att "älska varandra i nöd och lust tills döden skiljer dem åt".

Att vigas i kyrkan kostar inget om någon av er tillhör Svenska kyrkan.

Ta också gärna personlig kontakt med kantorn för att tillsammans med henne eller honom lyssna på och välja musiken i vigselgudstjänsten.

Tänk på att ta kontakt med Skatteverket för att ansöka om hindersprövning. En hinderspröving gäller i fyra måndader.

Var äger vigseln rum?
Vigselgudstjänst äger rum i kyrkan, om inte särskilda skäl finns för att ha den på annan plats.

Om man vill smycka kyrkan?

Blommor på altaret ingår i bokningen av kyrkan. Vill man ha andra blommor på altaret eller om man vill ha blommor i bänkarna så får man själv ordna med detta efter att ha kontaktat kyrkvaktmästaren.

Klicka här för att se förslag till vigselpsalmer!

Klicka här för att se ordningen för vigselgudstjänst i Svenska kyrkan

Vigselmusik

Våra kantorer ger lite musiktips!