Barn & ungdomar i gudstjänsten

Nu träffas vi fysiskt på söndagar igen!

Söndagskul - för barn

Vi har nu starat upp våra barnträffar på söndagar igen!  Samlingarna är för barn som är 4-12 år gamla. Yngre barn får gärna följa med tillsammans med någon förälder eller annan vuxen. (Föräldrar till äldre barn får givetvis också följa med om barnen vill det!).  För yngre barn finns annars ett lekrum i kyrkans torn, där föräldrarna också kan följa det som händer nere i kyrkorummet via en tv.

Tills vidare har vi två olika upplägg för Söndagkul som vi växlar mellan:

Jämna veckor
Barn somär 4-12 år gamla samlas i församlingshemmet direkt kl.10 (det finns ledare på plats i kyrkan som hjälper dem rätt om de kommer dit). Några vuxna ledare håller i samling och aktiviteter, ibland indelat efter ålder eller intresse och ibland alla tillsammans. 

Barn och ledare fikar sedan ihop, innan man tillsammans går upp till kyrkan och är med på avslutningen av gudstjänsten. När barnen kommit till kyrkan tar föräldrarna över ansvaret. Om man vill får barnen gärna gå med någon vuxen fram till nattvarden. Under mässan finns också möjlighet för barnen att tända ljus och att måla/skriva lappar och lägga i en bönelåda. 

 

Udda veckor

Udda veckor är barnen med på inledningen av gudstjänsten tillsammans med sina föräldrar. De välkomnas av några ledare när de kommer till kyrkan, då de också får en namnlapp och en lite påse med kritor och ritpapper mm om de vill. En liten bit in i gudstjänetn har vi något vi kallar ”barnförkunnelse”. Då är alla barn som vill välkoma fram i koret (så heter utrymmet längst fram i kyrkan), där någon ledare berättar något från Bibeln och man sjunger en sång tillsammans.  

Efter barnförkunnelsen går barnen med ledarna ner till församlingshemmet. Där blir det lekar och aktiviteter och sedan fika. När gudstjänsten är slut kommer föräldrarna ner till församlingshemmet och tar över ansvaret för sina barn. 

 


Kontakt:

Barbro Lööf, barbro.loof@svenskakyrkan.se, 072-524 34 29

 

TEENS - för ungdomar

Alla ungdomar från 13-18 år är välkomna till egna träffar parallellt med gudstjänsten varannan söndag! Vår ungdomsledare, Emelie Currie, leder en samling för dem med samtal och aktiviteter udda veckor.

Ungdomarna är först med på inledningen av gudstjänsten i kyrkan tillsammans med de andra gudstjänstdeltagarna. När det är dags för textläsningar och predikan går de till församlingsexpeditionen där de läser ur Bibeln och samtalar och kanske leker någon lek. När det är dags för mässa kommer de sedan tillbaka till kyrkan igen.


Kontakt:

Emelie Currie  0739-  85 91 36, emelie.currie@svenskakyrkan.se

 

TIPS FöR ER SOM INTE KAN KOMMA

Barn

Om ni har blivit förkylda eller av andra skäl inte kan komma till kyrkan kan ni alltid följa gudstjänsten via direktsändningen. För barnen är det dessvärre bara barnförkunnelse udda veckor. På den här finns tips på kristna barnprogram, filmer, pyssel och annat man kan använda sig av om man vill ha ”Söndagskul” hemma:

https://www.seriebibeln.se/

Ungdomar

För äldre barn och ungdomar finns en app med en nyinspelad filmserie om Jesu liv:
”The Chosen”.

Läs gärna mer om serien här: Info om filmserien "the chosen"