Gemenskapsträffar

Välkommen till våra olika öppna verksamheter! Det är bara att komma!

Öppen förskola i Romelanda

Lek och gemenskap måndagar kl. 10-12.

Öppet hus

11-kaffe varje onsdag i juni kl. 11-13

Elvakaffe i Norrmannebo

Kaffe och gemenskap torsdagar udda veckor.