Kommande gudstjänster i Romelanda

Här kan du läsa om kommande gudstjänster i Romelanda församling.

Välkommen att fira gudstjänst i Romelanda kyrka!

Kommande gudstjänster

Mässa = Gudstjänst med nattvard        
Gudstjänst = Gudstjänst utan nattvard

 

23/6 Den helige Johannes Döparens dag kl. 10 Mässa, Peter Stenman

30/6 Apostladagen kl. 18 Gudstjänst, Peter Stenman

7/7 Sjätte söndagen efter trefaldighet kl. 10 Mässa, Peter Stenman

14/7 Kristi förklarings dag kl. 18 Gudstjänst, Peter Stenman

21/7 Åttonde söndagen efter trefaldighet kl. 10 Mässa, Kristofer Strid

28/7 Nionde söndagen efter trefaldighet kl. 18 Gudstjänst på Lid, Kristofer Strid

4/8 Tionde söndagen efter trefaldighet kl. 10 Mässa, Joel Kalin

11/8 Elfte söndagen efter trefaldighet kl. 18 Gudstjänst, Joel Kalin

18/8 Tolfte söndagen efter trefaldighet kl. 10 Mässa, Kristofer Strid

25/8 Trettonde söndagen efter trefaldighet kl. 18 Gudstjänst, Peter Stenman