Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänster i Romelanda kyrka

 17/11 Högmässa kl. 10, Joel Kalin

24/11 Högmässa kl. 10, Tord Nordblom

1/12  Första Advent, Högmässa kl. 10, Peter Stenman
           Blåsare medverkar

8/12  Andra Advent, Högmässa kl. 10, Peter Stenman

15/12  Tredje Advent, Högmässa kl. 10, Peter Stenman

22/12 Fjärde Advent, Högmässa kl. 10, Joel Kalin

24/12 Samling vid krubban för barn & vuxna kl. 11, Joel Kalin

             Julnattsmässa kl 23.30, Joel Kalin

25/12  Juldagshögmässa kl 10, Joel Kalin

26/12  Sammanlyst högmässa i Kareby församlingshem kl 10.

29/12 Högmässa kl. 10, Peter Stenman

31/12 Nyårsbön kl 16, Joel Kalin

5/1 Högmässa kl. 10, Peter Stenman

6/1 Gudstjänst kl. 18, Joel Kalin