Kommande gudstjänster i Romelanda

Här kan du läsa om kommande gudstjänster i Romelanda kyrka

Välkommen att fira gudstjänst i Romelanda kyrka!

Alla gudstjänster direktsänds också här på hemsidan och på Facebook.
Klicka här för att se våra gudstjänster, både direkt och i efterhand: Direktsända gudstjänster i Romelanda

Kommande gudstjänster

28/11 1:a söndagen i Advent, kl. 10 Högmässa, Joel Kalin
De nya konfirmanderna hälsas välkomna

5/12 2:a söndagen i Advent, kl. 10 Högmässa, Marie-Louise Nilsson

12/12 3:e söndagen i Advent, kl. 10 Högmässa, Peter Stenman

19/12 4:e söndagen i Advent, kl. 10 Gudstjänst, Joel Kalin leder och Karin Högstrand predikar

24/12 Julafton, kl. 11 Samling vid krubban, Joel Kalin

                            kl. 23.30 Midnattsmässa, Joel Kalin

25/12 Juldagen, kl. 10 Högmässa, Joel Kalin

26/12 Annandag jul, kl. 18 Gudstjänst, Marie-Louise Nilsson

31/12 Nyårsafton, kl. 16 Nyårsbön, Peter Stenman