KarebyKlangen

Kören med namnet KarebyKlangen är till för alla från 18 år och uppåt. Vi sjunger musik från olika genrer, från visa till gospel, från moderna lovsånger till klassiskt. Övning på tisdagar i kyrkan.

8/9 startar vi igen! Med god handhygien och gott avstånd till varandra ses vi under hösten i mindre grupper:

Klangen 1 (för dej som tillhör riskgrupp) kl 18-19 i kyrkan

Klangen 2 (för dej INTE tillhör riskgrupp) kl 19.30-20.30 i kyrkan 

Både nya och gamla, vana och ovana sångare är varmt välkomna! 

Är du intresserad eller har frågor så hör av dig till Sofia:

tel: 073-985 91 33 eller sofia.lm.petersson@svenskakyrkan.se