KarebyKlangen

Höstterminen startar 6 september.

Kören med namnet KarebyKlangen är till för alla från 18 år och uppåt. Vi sjunger musik från olika genrer, från visa till gospel, från moderna lovsånger till klassiskt. Övning på tisdagar kl 19-21 i församlingshemmet.

Höstterminen startar 6 september!

Är du intresserad av att vara med eller har frågor och funderingar så hör av dig till Sofia:

tel: 073-985 91 33 eller sofia.petersson@svenskakyrkan.se

En kamera man står bakom en TV-kamera och spelar in en julkonsert.

Projektkör till årets julkonsert

För körsångare i Romelanda och Kareby med omnejd