KarebyKlangen

Kören med namnet KarebyKlangen är till för alla från 18 år och uppåt. Vi sjunger musik från olika genrer, från visa till gospel, från moderna lovsånger till klassiskt. Övning på tisdagar i kyrkan.

HÖSTTERMIN 2021: Vi drar igång med att träffas i församlingshemmet tisdag den 7 september! 

Är du intresserad eller har frågor så hör av dig till Sofia:

tel: 073-985 91 33 eller sofia.lm.petersson@svenskakyrkan.se