Bibelläsningsplan och temaserie

Läsning och tema om Paulus i Efesos och Daniel

De senaste åren har Romelanda församling haft en gemensam bibelläsningsplan under fastan inför påsk. Nu kör vi det även i höst och skall få fördjupa oss i två spännande bibelböcker och dess författare. Paulus som skrivit Efesierbrevet har också tidigare besökt församlingen och vi läser om det från Apostlagärningarna. Därefter läser vi om Daniel som arbetade i den babylonska stadsförvalningen. Han är mest känd för att ha kastats ner i lejongropen och det finns mycket intressant att lära från honom. Spännande att tillsammans läsa något lite annorlunda än evangelierna. Bibelläsningsplanen nedan går att ladda ner här. 

Bibelläsnignsplanen är tydligt kopplade till söndagarnas gudstjänster. Temasöndagarna i serien ”Lärjunge var dag” tar sin utgångspunkt från Efesierbrevet och Daniels bok. Övriga söndagar är texten i bibelläsnigsplanen den söndagens predikotext. Även församlingslägret 6-8 september knyter an till bibelläsningsplanen. 

Temaserie ”Lärjunge var dag”

Att vara kristen handlar mycket om att leva nära Jesus, följa Honom och ge vidare det goda Han ger oss. Vi är kallade att vara hans lärjungar. Inte bara på söndagar eller vissa tillfällen, utan var dag. I höstens temaserie över två gudstjänster skall vi få fördjupa oss tillsammans i detta. Vi tar Paulus och Daniel till förebilder vilka i vår serie fokuserar på lite olika saker. Första söndagen ”Likt Paulus” fokuserar på den påverkan Jesus har på oss som församling tillsammans. Sedan tar vi Daniel till förebild för vad det innebär att leva som en kristen i samhället med allt vad det kan innebära. 

22 september - ”Lärjunge var dag: Likt Paulus”

29 september - ”Lärjunge var dag: Likt Daniel”

Föredrag om Efesierbrevet 25 augusti

Söndagen den 25 augusti är det först en enkel kvällsmässa kl 18 i Romelanda kyrka. Därefter är alla välkomna ner till församlingshemmet för mackfika och föredrag om Efesierbrevet. Detta föredrag ger en bakgrund till Paulus, hans relation till församlingen i Efesos samt till själva brevet. Syftet med föredraget är att inspirera till själva bibelläsningsplanen och ge en kunskapsmässig grund att stå på inför bibelläsningen. Varmt välkomna med!

1 sept – Ef 4:1-6, Joh 17:9-11

2 sept – Apg 18:24-19-20

3 sept – Apg 19:21-20:1

4 sept – Apg 20:16-38

5 sept – Ef 1:1-14

6 sept – Ef 1:15-23

7 sept – Ef 2:1-10

8 sept – Ef 2:11-22

9 sept – Ef 3:1-13

10 sept – Ef 3:14-21

11 sept – Ef 4:1-6

12 sept – Ef 4:7-16

13 sept – Ef 4:17-24

14 sept – Ef 4:25-32

15 sept – Joh 11:28-44

16 sept - Ef 5:1-7

17 sept – Ef 5:8-20

18 sept – Ef 5:21-33

19 sept – Ef 6:1-9

20 sept – Ef 6:10-24

21 sept – Ef kap 1-6

22 sept – Ef 4:11-5:2a - Tema 1: Likt Paulus

23 sept – Daniel kap 1

24 sept – Daniel kap 2

25 sept – Daniel kap 3

26 sept – Daniel kap 4

27 sept – Daniel kap 5

28 sept – Daniel kap 6

29 sept – Daniel kap 1-6 - Del 2: Likt Daniel