Presentation Kareby församling

Vi brukar nog oftast förknippa kyrkan med en byggnad men kyrkan är framförallt församlingen.

I Kareby församling finns framförallt en gemenskap som kommer till uttryck på en mängd olika sätt och har sitt centrum i Jesus Kristus. I pastoratets logga ser vi Karebys K som en av delarna i triangeln. Med triangelns enkla figur vill vi visa på livet i Jesu efterföljd. När vi tittar efter på vilken kultur som finns hos Jesus kan vi se mönster i hur han levde. Vi kan se tre huvudsakliga sätt som han relaterade till andra:

1. På egen hand var Jesus med sin Fader,

2. Han valde ut några som Han hade en nära relation till och

3. Med dessa hjälpte Jesus mängder av människor där Han var.

Vi kan sammanfattta detta med ett UPP (livet med Fadern), IN (relationen med sina närmaste vänner) och UT (relationen till världen där ute).

I triangeln kan vi se ett UPP, ett IN och ett UT. Den hjälper oss att sträva efter den balans som Jesus själv hade. Till dessa tre områden återknyter jag mitt eget liv - givetvis på lite olika sätt beroende på min personlighet. Det är en spännande och kreativ process där jag lär känna Gud, mig själv och andra - och dessutom förvandlas till det jag är tänkt att vara!

UPP - Vilan, bönen och den fördjupade relationen med Gud. Hur kopplar jag av?

IN - Vårda relationen med mina närmaste. Vilka har jag fått som medarbetare.

UT - Min roll i samhället. Vad ser jag för möjlighet att engagera mig för andra?