Kollekt i Romelanda

Kollekter i Romelanda församling.

Ge kollekt

Kollekt samlas i dessa tider in via Swish. 

Swishnummer för att ge kollekt: 123 029 06 01.
Obs! Endast kollekt på detta nummer. 

Kollektändamål för Romelanda församling :           

R = Rikskollekt
S = Stiftskollekt
F = Församlingskollekt

 

6/6 S, S:t Lukas

13/6 F, ”Kontakten” i Kungälv (kyrkornas omsorgscentrum)

20/6 R, Act Svenska kyrkan 

27/6 F, SPES (suicidprevention)

4/7 R, Act Svenska kyrkan

11/7 F, Promyana (stödjande arbete för romer både i Bulgarien och i Sverige)

18/7 R, Svenska kyrkan i utlandet

25/7 F, Missionsarbete i Centralasien

1/8 S, Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs stift

8/8 R, Act Svenska kyrkan

15/8 F, Open Doors (arbete för förföljda kristna på olika platser i världen)

22/8 S, Svenska kyrkans unga i Göteborgs stift

29/8 R, Diakoniinstitutionerna

5/9 R, Ekumeniskt arbete/ konferensen för europeiska kyrkor

12/9 F, Alpha Sverige (grundkurs i kristen tro)

19/9 R, ”Hela människan”

26/9 F, Missionsarbete i Centralasien

3/10 R, Svenska kyrkan i utlandet

10/10 R, Sveriges kyrkosångsförbund

17/10 F, Panzisjukhuset, PMU

24/10 R, Asylrättscentrum

31/10 S, Stiftelsen kyrkans familjerådgivning

6/11 R, Svenska kyrkan i utlandet

7/11 F, Open Doors (arbete för förföljda kristna på olika platser i världen)

14/11 R, Act Svenska kyrkan

21/11 S, Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission

28/11 R, Act Svenska kyrkan

5/12 F, De brustnas camping

12/12 R, Svenska kyrkans unga

19/12 R, Act Svenska kyrkan

25/12 F, Kontakten - Hela människan

26/12 R, Act Svenska kyrkan