Meny

Kyrkogårdsfrågor i Kareby

Om du har frågor om gravrättsavtal eller gravskötsel ta kontakt med Maria Bensow tisdag-fredag. Här hittar du information och prislista angående gravskötsel.

Alternativ för gravrättsinnehavare gällande gravrätt/gravplats


1. Ansvara för skötseln själv

Gravrättsinnehavaren ser själv till att gravplatsen ser vårdad ut under hela året.

2. Tecknande av grundskötselavtal

Ett avtal tecknas mellan gravrättsinnehavaren och Romelanda pastorat.
Pastoratet ansvarar för skötseln av delen med stenflis på graven under hela året. Blomsterlisten tas bort och gravrättsinnehavaren får välja mellan att förvara den själv eller att den läggs på en uppsamlingsplats vid vaktmästeriets verkstad.

Grundskötsel kistgrav med inramad grusyta

Ogräsrensning samt prydnadskrattning.
Årskostnaden för 2020 är 675kr.  

3. Tecknande av helskötselavtal

Ett avtal tecknas mellan gravrättsinnehavaren och pastoratet.  Pastoratet ansvar för skötseln av gravplatsen under hela året. Se nedan vad som gäller för respektive gravtyp.

Helskötsel kistgrav med inramad grusyta

Inköp och plantering av penséer, sommarblommor, vinterdekorering, rensning och vattning samt prydnadskrattning.

Årskostnaden för 2020 är 1185kr för en enkelgrav (bredd 0-150 cm)
Årskostnaden för 2020 är 1670kr för en dubbelgrav (bredd195-240 cm)

Helskötsel gräsgrav

Inköp och plantering av penséer, sommarblommor, vinterdekorering, rensning och vattning.

Årskostnaden för 2020 är 1070kr för en enkelgrav (bredd 0-150 cm)     
Årskostnaden för 2020 är 1150kr för en dubbelgrav (bredd 195 -240 cm)

4.   Återlämna gravrätt till pastoratet

Gravrättsinnehavaren lämnar tillbaka gravrätten till Romelanda pastorat.
Eventuell planteringsyta tas bort och ersätts med flis.
Pastoratet kan om intresse finns upplåta gravplatsen till en annan släkt, dock måste det ha gått 25 år sedan senaste gravsättningen.

Betalning 

Betalningen kan ske på två olika sätt:

1. Löpande 

Löpande ettårsavtal med automatisk förlängning med ett år i taget.  Gravrättsinnehavaren åtar sig att årligen till pastoratet erlägga en avgift för uppdraget genom att betala fakturan som pastoratet sänder gravrättsinnehavaren i januari varje år. Uppsägning av avtalet ska ske senast en månad före avtalsårets utgång.

2.  Avräkningsavtal

Avräkningsavtal innebär att en större summa betalas in till pastoratet. Pastoratet garanterar att pengarna räcker i tre år, men fortsätter att sköta graven tills pengarna tar slut. Pastoratet åtar sig att informera innehavaren när pengarna inge räcker. Summan som betalas in är olika stor beroende på val av skötsel samt typ av gravvård.

Grundskötsel kistgrav

Vid tecknande av avräkningsavtal kan ni betala in från 4000kr upp till  6000kr

Helskötsel kistgrav

Vid tecknande av avräkningsavtal kan ni betala in från 9000kr upp till 15 000kr

Helskötsel gräsgrav

Vid tecknande av avräkningsavtal kan ni betala in från 6000kr upp till 10 000kr