Smågrupper

Ett uppskattat sätt att dela livet med varandra

Att vara kyrka och församling är att leva i relationer med andra. Vi är glada för den ”stora” samlingen på söndagar och vet samtidigt att de mindre sammanhangen är viktiga. I pastoratet har vi flera olika smågrupper som träffas på olika sätt, olika tillfällen och med lite olika upplägg. Gemensamt för alla är att träffas i en mindre gemenskap där alla kan komma till tals, vi får dela livet och växa tillsammans. 

Nu startar vi igång med en samtalsserie/bokcirkel kring boken Livet enligt Jesus. Det är ett bra tillfälle för att haka på i en grupp. Mer info här. 

I nuläget har vi i Romelanda flera olika typer av smågrupper som träffas på lite olika sätt. Vi har BBB som träffas på söndagskvällar, då även gruppen för unga vuxna (Nitton:20) träffas liksom en ny grupp på zoom. Diakonicellen och brödragruppen är två andra. Dessutom finns det två grupper för ungdomar liksom en grupp var i Kareby och Ullstrop. Fler grupper är på gång, t.ex. en familjesmågrupp där barnen också är med på en del av träffarna, och det sker en del spontana och öppna träffar för de som vill haka på. 

Är du intresserad av att komma med i en smågrupp? Hör gärna av dig till Peter Stenman om du har frågor eller är intresserad av att vara med.
peter.stenman@svenskakyrkann.se, 0739-857566