Foto: Kristin Lidell / Ikon

MARY

Ett meningsfullt arbetsliv för alla

Kareby församling är en MARY-församling som arbetar enligt MARY-metoden. 
MARY-metoden är en bemötandemetod som tagits fram inom Svenska kyrkan. 
Den bygger på en kristen människosyn och på mångårig erfarenhet av att stötta människor som står långt från arbetsmarknaden.

M – Meningsfullt
A -   Arbetsgemenskap
R -   Rehabilitering
Y -   Yrkesstolthet