Dop

En rikedom att få del av!

DOP

Tänk vilken gåva det är som läggs i våra armar när vi får ta emot ett barn! En gåva som både är en del av oss själva och samtidigt en unik individ som får börja sin livsvandring.

Som förälder är det ju både med glädje och kanske viss bävan man tänker på barnets framtid. Vi önskar dem det allra bästa!

I det kristna dopet får vi löftet att Gud är med oss genom hela livet, vad som än händer. Vi får för alltid vara hans barn. Detta är något som vi får ta emot, utan krav på motprestation. Det är en inbjudan till ett liv i gemenskap med Jesus.

Dopet är en fest för hela familjen, men också för församlingen och hela den världsvida kyrkan, då en ny medlem kommer med i gemenskapen. Barnet får en ny tillhörighet och bärs av församlingens förböner.

 

Vanliga frågor och svar:

Var sker dopen i Romelanda och Kareby?

Dopet sker i någon av våra kyrkor i Romelanda eller Kareby.

När kan man ha dop?

Det finns två alternativ:

1. Ungefär två gånger i månaden finns det s.k. doplördagar kl. 12 i Kareby och kl.14 i Romelanda. Dessa dopgudstjänster tar ungefär en halvtimme. I en dopgudtjänst kan ett till två barn döpas.

Under sommarmånaderna erbjuds dopgudstjänster de flesta söndagseftermiddagar istället för lördagar.

2. Man är också välkommen att förlägga dopet i söndagens ordinarie gudstjänst kl 10. Söndagens gudstjänst brukar ta ungefär en timme och 15 minuter.

Hur bokar man ett dop?

Lämpligtvis börjar man med att titta längre ner på denna sida för att se vad det finns för lediga doptider. Sedan ringer man församlingsexpeditionen, 0303-22 33 98, för att göra bokningen. Det går också bra att mejla önskemål om bokning till: romelanda.pastorat@svenskakyrkan.se  Vi svarar oftast inom 1-2 arbetsdagar.

Kan man låna församlingshem för dopfest?

Absolut! Om det är ledigt går det utmärkt och det är alldeles gratis! Veckan innan dopet får man då hämta en nyckel och få en genomgång av lokalen, köket och städrutinerna. Det går också bra att låna vår förskolelokal i Ullstorp för dopkalas. 

Vilka kan bli faddrar?

För att kunna bli fadder måste man vara döpt. Fadderns uppgift är dels att vara ett extra stöd för barnet men också att be för barnet under dess uppväxt.

Det finns inget krav på att man måste ha faddrar men det går också bra att ha flera faddrar.

Hur gör vi om vi vill vänta med dop?

Om man vill avvakta kan man anmäla till församlingsexpeditionen att man vill att barnet blir medlem i Svenska Kyrkan "i väntan på dop".

Hur ser dopordningen ut?

Klicka här för att ladda ner dopgudstjänstordningen.

Vad får vi själva göra under dopet?

Dopet följer Svenska kyrkans ordning men det finns flera saker som kan göra det lite personligare. Kanske kan någon förälder be den inledande bönen, kanske vill någon fadder läsa en av bibeltexterna, kanske vill någon sjunga en sång eller läsa en dikt, kanske vill något syskon hälla upp vattnet i dopfunten eller torka barnets huvud. Vid dopsamtalet så tittar vi tillsammans på förslagen och sätter ihop det till en helhet.

Naturligtvis måste sångtexter och dikter harmnoniera med gudstjänstens budskap i övrigt.

Finns det förslag på psalmer och solosånger?

Ja, klicka här för att komma till sidan med tips på de musikaliska inslagen.

Klicka här för att komma till vår spellista på Youtube med förslag på solosånger till dop Dopsånger - tips från våra musiker

Hur funkar dopsamtalet?

Efter bokat dop och senast några veckor innan dopet tar prästen kontakt för att boka tid för dopsamtal. Prästen kommer gärna hem till er om ni vill det. Vid det samtalet finns möjlighet att prata både om dopets innehåll men också om praktiska frågor.

Kostar dopet något?

Nej!

Kan jag döpas som vuxen om jag inte är döpt som barn?

Javisst! Det är aldrig för sent. Kontakta någon av prästerna för ett samtal kring hur det kan gå till.

Kan man låna en dopklänning?

Ja, vi har två dopklänningar som man gärna får låna. Klicka på rutan till höger för mer information.

DOPTIDER 

Vi erbjuder dop i våra vanliga gudstjänster varje söndag samt på lördagar i jämna veckor. 

För lördagarna är utgångspunkten Kareby kyrka kl. 12 och Romelanda kl. 14, och så fyller vi på med fler tider vid behov. Några gånger har vi extra doplördagar för att möta behovet av tider. Vi döper ett till två barn per dopgudstjänst.

Under sommaren har vi dopgudstjänster på söndagseftermiddagar istället för lördagar.

Lediga doptider

21/7 Romelanda kyrka kl. 12
Kareby församlingshem är ledigt.

28/7 Kareby kyrka kl. 13

4/8 Romelanda kyrka kl. 12

11/8 Kareby kyrka kl. 12
Församlingshemmet är ledigt.

18/8 Romelanda kyrka kl. 12
Församlingshemmet är ledigt.

25/8 Kareby kyrka kl. 12

7/9 Kareby kyrka kl. 12, Romelanda kyrka kl. 14.
Romelanda församlingshem är ledigt.

21/9 Romelanda kyrka kl. 12
Församlingshemmet är ledigt.

5/10 Kareby kyrka kl. 12
Församlingshemmet är ledigt.

19/10 Kareby kyrka kl. 12, Romelanda kyrka kl. 14.
Båda församlingshemmen är lediga.

9/11 Kareby kyrka kl. 12, Romelanda kyrka kl. 14.
Båda församlingshemmen är lediga.

16/11 Kareby kyrka kl. 12, Romelanda kyrka kl. 14.
Båda församlingshemmen är lediga.

30/11 Kareby kyrka kl. 12, Romelanda kyrka kl. 14.
Båda församlingshemmen är lediga.

7/12 Kareby kyrka kl. 12, Romelanda kyrka kl. 14.
Båda församlingshemmen är lediga.

Fler tider kommer!