Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Presentation Romelanda församling

Välkommen till Romelanda församling...

… en församling som ser som sin uppgift att ”göra lärjungar”. Vi vill, som lärjungar, sträcka oss uppåt, inåt och utåt. Vi vill leva i relation till Gud (UPP), till andra kristna (IN) och till alla människor i vår omgivning (UT).
Vi vill att dessa riktningar ska genomsyra hela församlingens tro och liv så att vi kan tjäna Gud, tjäna varandra och tjäna det samhälle som vi lever i.

På denna hemsida kan du hitta all möjlig information om vad vi tror och vad vi gör. Kontakta gärna någon av oss om du har synpunkter eller frågor eller är intresserad. Du hittar våra telefonnummer här.