Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Presentation Romelanda församling

Välkommen till Romelanda församling...

… en församling som vill komma närmare Gud (UPP), närmare varandra (IN) och närmare vår bygd (UT). 
Vi vill att de tre riktningarna upp, in och ut ska genomsyra hela församlingens liv!

På denna hemsida kan du hitta all möjlig information om vad vi tror och vad vi gör. Tveka inte att höra av dig om du vill veta mer!

Klicka här för att se en kort film om Romelanda församling