Arbetslag för gudstjänster

Alla har något att bidra med i våra gudstjänster! Välkommen med i ett arbetslag!

Gudstjänst gör vi tillsammans. Bibeln uppmuntrar oss till detta:

Arbetslagsschema

"När ni samlas har var och en något att bidra med" (1 Kor 14)".

Det är bättre att många gör något än att få gör mycket. Dessutom blir det mycket roligare så!

Därför har vi 4 arbetslag som tar ett särskilt ansvar var fjärde vecka. Vill du också vara med? Kontakta vår präst Peter Stenman på peter.stenman@svenskakyrkan.se eller 0739-857566.

Arbetslagen är igång igen efter pandemin och uppdateras efterhand som nya personer kommer med. Såhär ser schemat ut till och med sommaren.

När det är högmässa kl 10 är de barnförkunnelse men inget söndagskul. När det är gudstjänst kl 18 är det ingen barnförkunnelse och den gudstjänsten livesänds inte. Istället får man följa med i Karebys högmässa på förmiddagen. Det betyder att kameraskötare inte behövs på kvällsgudstjänsterna. Likaså använder vi inte projektorn då utan pappersagendor, så datorskötarna får också fokusera sina krafter till högmässorna. 

När det är friluftsgudstjänst på Lid den 31/7 är det inget ordinarie arbetslag. 

(Uppdaterad 2022-06-25)

När ni samlas har var och en något att bidra med

1 Kor 14:26

Schema för söndagskul våren 2022

Även när det gäller barnens undervisning och aktiviteter får vi hjälpas åt som församling. Här finns aktuellt schema: Söndagskul vt 2022 schema, NYTT