Meny

Arbetslag för gudstjänster i Romelanda

Gudstjänst gör vi tillsammans. Bibeln uppmuntrar oss till detta:

"När ni samlas har var och en något att bidra med" (1 Kor 14)".

Det är bättre att många gör något än att få gör mycket. Dessutom blir det mycket roligare så!

Därför har vi 4 arbetslag som tar ett särskilt ansvar var fjärde vecka. Vill du också vara med? Kontakta diakon Lina Hansson, 0739-859138.

Här är schemat för våren och sommaren. På grund av coronapandemin förändras det hur arbetslagen fungerar i vad som ingår och vilka som är med. 

När ni samlas har var och en något att bidra med

1 Kor 14:26