Arbetslag för gudstjänster

Alla har något att bidra med i våra gudstjänster! Välkommen med i ett arbetslag!

Gudstjänst gör vi tillsammans. Bibeln uppmuntrar oss till detta:

Arbetslagsschema

"När ni samlas har var och en något att bidra med" (1 Kor 14)".

Det är bättre att många gör något än att få gör mycket. Dessutom blir det mycket roligare så!

Därför har vi fyra arbetslag som tar ett särskilt ansvar var fjärde vecka. Vill du också vara med? Kontakta vår präst Peter Stenman på peter.stenman@svenskakyrkan.se eller 0739-857566.

Här är arbetslagsschemat för vår och sommar.

(Uppdaterad 2024-06-05) 

När ni samlas har var och en något att bidra med

1 Kor 14:26