Kommande gudstjänster i Kareby

Här kan du läsa om kommande gudstjänster i Kareby församling.

Välkommen att fira gudstjänst tillsammans via webben enligt tiderna nedan! Alla gudstjänster i Kareby kyrka direktsänds här på hemsidan och på Facebook. 

Klicka här för att se våra gudstjänster, både direkt och i efterhand:
Direktsända gudstjänster från Kareby

 

Kommande gudstjänster

31/10 22:a söndagen efter Trefaldighet, kl. 18 Gudstjänst, Joel Kalin

6/11 Alla helgons dag, kl. 10 Högmässa, Marie-Louise Nilsson

7/11 Söndagen efter Alla helgons dag, kl. 16 Minnesgudstjänst, Joel Kalin

14/11 Söndagen före domsöndagen, kl. 10 Högmässa, Kristofer Strid

18/11 Obs! Torsdag! Messy church kl. 16.30-18.30

21/11 Domsöndagen, kl. 10 Högmässa, Tord Nordblom

28/11 1:a söndagen i Advent, kl. 10 Högmässa, Kristofer Strid

5/12 2:a söndagen i Advent, kl. 10 Högmässa, Tord Nordblom

12/12 3:e söndagen i Advent, kl. 10 Högmässa, Joel Kalin

16/12 Obs! Torsdag! Messy church kl. 16.30-18.30

19/12 4:e söndagen i Advent, kl. 10 Högmässa, Tord Nordblom

 

24/12 Julafton, kl. 11 Samling vid krubban, Tord Nordblom

25/12 Juldagen, kl. 07 Julotta, Tord Nordblom

26/12 Annandag jul, kl. 10 Högmässa, Marie-Louise Nilsson

1/1 Nyårsdagen, kl. 18 Gudstjänst, Kristofer Strid