Kommande gudstjänster i Kareby

Här kan du läsa om kommande gudstjänster i Kareby församling.

Välkommen att fira gudstjänst tillsammans enligt tiderna nedan!
Alla ”10-gudstjänster” i församlingen direktsänds här på hemsidan och på Facebook. 

Klicka här för att se våra gudstjänster, både direkt och i efterhand:
Direktsända gudstjänster från Kareby

 

Kommande gudstjänster 

Mässa = Gudstjänst med nattvard   
Gudstjänst = Gudstjänst utan nattvard

 

5/3 Andra söndagen i fastan kl. 10 Mässa, Kristofer Strid

12/3 Tredje söndagen i fastan kl. 10 Mässa, Kristofer Strid

16/3  Torsdag kl. 19:30 Lovsångsgudstjänst, Kristofer Strid

19/3 Midfastosöndagen kl. 10 Mässa, Joel Kalin

26/3 Jungfru Marie bebådelsedag kl. 10 Mässa, Kristofer Strid

30/3 Torsdag kl. 16:30 Messy church, Kristofer Strid

2/4 Palmsöndagen kl. 10 Mässa, Kristofer Strid

6/4 Skärtorsdagen kl. 19 Mässa, Kristofer Strid

7/4 Långfredagen kl. 10 Gudstjänst, Joel Kalin

9/4 Påskdagen kl. 10 Mässa, Kristofer Strid

10/4 Annandag påsk kl. 18 Gudstjänst, Joel Kalin

16/4 Andra söndagen i påsktiden kl. 10 Mässa, Kristofer Strid

23/4 Tredje söndagen i påsktiden kl. 10 Mässa, Tord Nordblom

27/4 Torsdag kl. 16:30 Messy Church, Kristofer Strid

30/4 Fjärde söndagen i påsktiden kl. 10 Mässa, Kristofer Strid