Meny

Askgravlund och askgravplats

Läs om skillnader mellan en askgravlund och en askgravplats.

Askgravlund

Du är välkommen att sätta snittblommor och gravljus på anvisad plats. Kyrkogårdsförvaltningen ser till att vissna blommor och utbrunna ljus tas bort och ansvarar för all skötsel och plantering inom askgravlunden. Egna planteringar, marschaller och andra föremål är inte tillåtna.

Ordningsföreskrifter och kostnad för askgravlund

 o   Anhöriga har möjlighet att vara med när askan gravsätts.

o   Kyrkogårdsförvaltningen står för all skötsel och plantering.

o   Askan gravsätts i jorden i turordning och inte familjevis.

o   Blommor efter begravningsgudstjänsten placeras på berghällen nära askgravlunden.

o   De lyktor- och vasställ som finns på platsen är till för anhöriga och besökare.

o   Privat plantering samt personliga föremål är ej tillåtna.

o   Utbrända gravljus och vissna snittblommor tas bort av kyrkogårdsförvaltningen.

o   Namnskyltar beställs av kyrkogårdsförvaltningen och har samma utseende.

o   Gravsättning noteras i gravregistret och minnesbrev skickas ut.

o   Gravrätten är på 25år och kan inte förlängas.

Kostnad för en plats, namnskylt, montering och underhåll i 25 år är 3500 kronor

 

Askgravlunden är vackert belyst på kvällen

Askgravplats

Du är välkommen att sätta snittblommor och gravlykta intill gravplatsen. Kyrkogårdsförvaltningen ser till att vissna blommor och utbrunna ljus tas bort och ansvarar för all skötsel och plantering inom området. Egna planteringar, marschaller och andra föremål är inte tillåtna. En vinterkrans kan placeras vid gravplatsen         

Ordningsföreskrifter och kostnad för askgravplats

o   Anhöriga har möjlighet att vara med när askan gravsätts.

o   Kyrkogårdsförvaltningen står för all skötsel och plantering.

o   Askan gravsätts i jorden, varje askgrav har plats för fyra urnor.

o   Blommor efter begravningsgudstjänsten placeras framför askgravplatsen.

o   Denna gravplats får smyckas med gravlykta och snittblommor i grusrabatten ovanför stenplatta.

o   Inför Alla helgons helg får en vinterdekoration läggas nedanför mur framför gravvård.

o   Privat plantering samt personliga föremål är ej tillåtna.

o   Utbrända gravljus och vissna snittblommor tas bort av kyrkogårdsförvaltningen.

o   Namnskyltar beställs av kyrkogårdsförvaltningen och har samma utseende.

o   Gravsättning noteras i gravregistret och minnesbrev skickas ut.

o   Gravrätten är på 25år och kan förlängas.

Kostnad för en plats, namnskylt, skifferplatta, montering och underhåll i 25 år är 4000 kronor. Kostnad för plats 2-4 är 1500kr/ny skylt.

Askgravplatserna i Kareby finns på kullen innanför gångstigen Bild: Skårhammar