Kontakta expedition & personal

Romelanda pastorats församlingsexpedition: 0303-22 33 98, måndag till fredag kl. 10-12 romelanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde

Joel Kalin

Romelanda pastorat

Kyrkoherde

Mer om Joel Kalin

Präst, kyrkoherde

Administration

Maria Bensow

Romelanda pastorat

Administration

Mer om Maria Bensow

Ekonomiassistent samt ansvarig för gravregister och administration av gravskötselavtal.

Diakon

Lina Hansson

Romelanda pastorat

Diakon

Mer om Lina Hansson

Romelanda

Helene Hermansson

Romelanda pastorat

Diakon

Mer om Helene Hermansson

Kareby

Kanslist

Barbro Lööf

Romelanda pastorat

Kanslist

Mer om Barbro Lööf

Kanslist, barnledare

Lammets förskola - Personal

Annelie Håkansson

Romelanda pastorat

Lammets förskola - Personal

Mer om Annelie Håkansson

Förskolerektor

Lokalvård och trivsel

Marie-Louise Carlström

Romelanda pastorat

Lokalvård och trivsel

Mer om Marie-Louise Carlström

Lokalvårdare, Romelanda

Hillevi Pernmyr

Romelanda pastorat

Lokalvård och trivsel

Mer om Hillevi Pernmyr

Diakoniassistent, projektledare för LUKAS, lokalvårdare

Musiker

Anna Heverius Tobin

Romelanda pastorat

Musiker

Mer om Anna Heverius Tobin

Kantor, Ullstorp, Romelanda och Kareby. FÖRÄLDRALEDIG

Johanna Kalin

Romelanda pastorat

Musiker

Mer om Johanna Kalin

Musiker, Romelanda

Sofia Petersson

Romelanda pastorat

Musiker

Mer om Sofia Petersson

Kantor, Kareby

Präst

Peter Stenman

Romelanda pastorat

Präst

Mer om Peter Stenman

Komminister med ansvar för Ullstorp och Romelanda, arbetar deltid under läsåret 2021-2022

Kristofer Strid

Romelanda pastorat

Präst

Mer om Kristofer Strid

Komminister i Kareby församling, arbetar deltid under läsåret 2021-2022

Ungdomsledare

Emelie Currie

Romelanda pastorat

Ungdomsledare

Vaktmästare

Louice Hansson

Romelanda pastorat

Vaktmästare

Björn Magnusson

Romelanda pastorat

Vaktmästare

Mer om Björn Magnusson

Vaktmästare

Catharina Magnusson

Romelanda pastorat

Vaktmästare

Micael Skårhammar

Romelanda pastorat

Vaktmästare

Mer om Micael Skårhammar

Förman/Fastighetsansvarig Telefontid Vaktmästeri Kareby: säkrast 9.00-9.30

Johan Tellestam

Romelanda pastorat

Vaktmästare

Vik komminister

Marie-Louise Nilsson

Romelanda pastorat

Vik komminister

Tord Nordblom

Romelanda pastorat

Vik komminister