Kontakta expedition & personal

Romelanda pastorats församlingsexpedition: 0303-22 33 98, måndag till fredag kl. 10-12 romelanda.pastorat@svenskakyrkan.se