Romelandas församlingsläger

6-8 september på Helsjöns folkhögskola

Välkommen på läger för alla åldrar!

Det brukar bli en av årets absoluta höjdpunkter! Det blir tillfälle att umgås, samtala, lovsjunga, leka och lyssna till undervisning. Upplägget påminner mycket om Alpha i dess sätt att samtala och vara mot varandra. Bland annat kommer vi få fördjupas i vad det är att lyssna aktivt på andra och hur vi på så sätt kan gestalta en generös och kärleksfull kultur. 

Fredagskvällen börjar med mat, aktivitet (för barn och de som vill) och aftonbön.

Helsjöns folkhögskola, i Marks kommun

Lördagen börjar med frukost och morgonbön. På förmiddagen har barnen egen samling där de delas upp i sina ålderskategorier. Ungdomar och vuxna har separata samlingar med undervisning. Efter en gemensam lunch finns det möjlighet till aktiviteter. Lördagen avslutas med lovsång- och förbönskväll. 

På söndagen firar vi gudstjänst alla tillsammans. Sedan packar och städer vi för att avsluta helgen med söndagslunch.

Har man inte möjlighet att vara med och sova över går det utmärkt att vara med över bara en dag. Anmälan på hemsidan, senast söndagen 1 september. 

KOSTNAD: 450 kr för vuxna samt 100 för barn och ungdom. Behöver du hjälp med det ekonomiska för att kunna följa med så hör av dig till Peter. 

Anmälan via formuläret neda, senast söndag den 1 september. 

Kontakta Peter Stenman om du har frågor kring lägret:
peter.stenman@svenskakyrkan.se, 0739- 85 75 66

ANMÄLAN FÖRSAMLINGSLÄGER

Det är fint om vi kan forma lägrets innehåll tillsammans! Varmt välkommen att bidra med dina gåvor, förmågor och intressen! Våga gärna utmana dig själv i detta och kryssa i en eller flera rutor nedan: