Askgravlund och askgravplats i Romelanda

Här kan du läsa om vår askgravlund och våra askgravplatser.

Askgravlund

Du är välkommen att sätta snittblommor och gravljus på anvisad plats. Kyrkogårdsförvaltningen ser till att vissna blommor och utbrunna ljus tas bort och ansvarar för all skötsel och plantering inom askgravlunden. Egna planteringar, marschaller och andra föremål är inte tillåtna.

Ordningsföreskrifter och kostnad för askgravlund


 o   Anhöriga har möjlighet att vara med när askan gravsätts.

o   Kyrkogårdsförvaltningen står för all skötsel och plantering.

o   Askan gravsätts i jorden i turordning och inte familjevis.

o   Blommor efter begravningsgudstjänsten placeras nedanför lyktstället.

o   De lyktor- och vasställ som finns på platsen är till för anhöriga och besökare.

o   Privat plantering samt personliga föremål är ej tillåtna.

o   Utbrända gravljus och vissna snittblommor tas bort av kyrkogårdsförvaltningen.

o   Namnskyltar beställs av kyrkogårdsförvaltningen och har samma utseende.

o   Gravsättning noteras i gravregistret och minnesbrev skickas ut.

o   Gravrätten är på 25år och kan inte förlängas.

Kostnad för en plats, namnskylt inklusive gravering, montering och underhåll samt del i gemensam plantering är 4500kr.

Askgravlunden i Romelanda är vackert upplyst på kvällen

Askgravplats

Du är välkommen att sätta snittblommor och gravlykta intill gravplatsen. Kyrkogårdsförvaltningen ser till att vissna blommor och utbrunna ljus tas bort och ansvarar för all skötsel och plantering inom området. Egna planteringar, marschaller och andra föremål är inte tillåtna. En vinterkrans kan placeras vid gravplatsen         

Ordningsföreskrifter och kostnad för askgravplats


o   Anhöriga har möjlighet att vara med när askan gravsätts.

o   Kyrkogårdsförvaltningen står för all skötsel och plantering.

o   Askan gravsätts i jorden, varje askgrav har plats för fyra urnor.

o   Blommor efter begravningsgudstjänsten placeras nära askgravplatsen (framför den om det är en plats i en av ”dropparna” och nedanför muren om det är en plats längs muren).

o   Denna gravplats får smyckas med gravlykta och snittblommor i grusrabatten ovanför stenplatta.

o   Inför Alla helgons helg får en vinterdekoration läggas nedanför mur framför gravvård.

o   Privat plantering samt personliga föremål är ej tillåtna.

o   Utbrända gravljus och vissna snittblommor tas bort av kyrkogårdsförvaltningen.

o   Namnskyltar beställs av kyrkogårdsförvaltningen och har samma utseende.

o   Gravsättning noteras i gravregistret och minnesbrev skickas ut.

o   Gravrätten är på 25år och kan förlängas.

Kostnad för en plats, namnskylt inklusive gravering, skifferplatta, montering och underhåll samt del i gemensam plantering är 5000 kronor.