Kyrkogårdsfrågor i Romelanda

Om du har frågor om gravrättsavtal eller gravskötsel ta kontakt med Maria Bensow på tel. 0303-22 36 98 tisdag-torsdag. Här hittar du information och prislista angående gravskötsel.

Alternativ för gravrättsinnehavare gällande gravrätt/gravplats

1. Ansvara för skötseln själv

Gravrättsinnehavaren ser själv till att gravplatsen ser vårdad ut under hela året.

2. Tecknande av grundskötselavtal

Ett avtal tecknas mellan gravrättsinnehavaren och Romelanda pastorat. Pastoratet ansvarar för skötseln av graven under hela året. All jord- och planteringsyta grävs om till grus. Innehavaren får välja ifall blomsterlisten skall ligga kvar under gruset, ifall pastoratet skall ta bort den, eller ifall innehavaren vill ta bort blomsterlisten och förvara den själv.  

Grundskötsel kistgrav med inramad grusyta

Ogräsrensning samt prydnadskrattning.
Årskostnaden är för närvarande 855 kr (2023).  

3. Tecknande av helskötselavtal

Ett avtal tecknas mellan gravrättsinnehavaren och pastoratet.  Pastoratet ansvar för skötseln av gravplatsen under hela året. Se nedan vad som gäller för respektive gravtyp.

Helskötsel kistgrav med inramad grusyta

Inköp och plantering av penséer, sommarblommor, vinterdekorering, rensning av ogräs, vattning, rätning av blomsterlist, påfyllning av jord och grus samt prydnadskrattning.

Årskostnaden för en enkelgrav (bredd 0-150 cm) är för 2023 1340 kr.
Årskostnaden för en dubbelgrav (bredd195-240 cm) är för 2023 1875 kr.

Helskötsel gräsgrav

Inköp och plantering av penséer, sommarblommor, vinterdekorering, rensning av ogräs, vattning, rätning av blomsterlist samt påfyllning av jord.

Årskostnaden för en enkelgrav (bredd 0-150 cm) är för 2023 1220 kr.
Årskostnaden för en dubbelgrav (bredd 195 -240 cm) är för 2023 1305 kr.

4.   Återlämna gravrätt till pastoratet

Gravrättsinnehavaren lämnar tillbaka gravrätten till Romelanda pastorat.
Eventuell planteringsyta tas bort och ersätts med flis.
Pastoratet kan om intresse finns upplåta gravplatsen till en annan släkt, dock måste det ha gått 25 år sedan senaste gravsättningen.

Betalning 

Betalningen kan ske på två olika sätt:

1. Gravskötsel för ett år i taget 

Gravrättsinnehavaren åtar sig att årligen till pastoratet erlägga en avgift för uppdraget genom att betala fakturan som pastoratet sänder gravrättsinnehavaren i januari varje år. 

2.  Avräkningsavtal

Avräkningsavtal innebär att en större summa betalas in till pastoratet, som pastoratet varje år avräknar med det innevarande årets skötselkostnad. Pastoratet sköter gravskötseln tills pengarna inte räcker. Pastoratet åtar sig att informera innehavaren när pengarna inte räcker. Summan som betalas in är olika stor beroende på val av skötsel samt typ av gravvård.

Grundskötsel kistgrav

Vid tecknande av avräkningsavtal kan ni betala upp till 6000 kr

Helskötsel kistgrav

Vid tecknande av avräkningsavtal kan ni betala in upp till 15 000 kr

Helskötsel gräsgrav

Vid tecknande av avräkningsavtal kan ni betala in upp till 10 000 kr

     

 

Askgravlund och askgravplats i Romelanda

Här kan du läsa om vår askgravlund och våra askgravplatser.