Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Messy Church i Ullstorp

Vi samlas tillsammans för gemenskap, kreativa aktiviteter, musik, samling och mat!

I höstblir det Messy church följande två torsdagar:

26 september och 7 november

Tiden är kl 17:00-18:45 och platsen Lammets förskola.


Messy Church betyder att kyrkan kan få vara rörig, rolig och anpassad för barn. Vi börjar med att äta tillsammans. Därefter är det olika kreativa aktiviteter för barn i olika åldrar knutna till kvällens tema. Sedan är det en samling om kvällens temadå vi berättar med drama och sånger.  Vi avslutar sedan för de som vill med enkelt fika.

Det är ett tillfälle att komma samman som familj, träffa andra och göra något tillsammans som är både meningsfullt och roligt. Dessutom behöver man inte laga mat den kvällen utan det är bara att komma. Ingen anmälan krävs och det kostar inget. Kvällen är främst anpassad för familjer med barn 0-12 men är till för alla åldrar, inklusive mor- och farföräldrar. Barn behöver komma tillsammans med vuxen.

 

Kontakt: Peter Stenman 0739-857566 eller peter.stenman@svenskakyrkan.se