Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musik i Romelanda församling

Romelanda församling har ett rikt musikliv, det finns plats för dig också! Kom och var med i någon av våra körer eller var med och spela eller led sången i gudstjänsterna! Kontakta Johanna Kalin för mer info!