Musik & körer i Romelanda församling

Romelanda församling har ett rikt musikliv, det finns plats för dig också, Kom och var med i någon av våra körer/körprojekt eller var med och spela eller led sången i gudstjänsterna! Kontakta Johanna Kalin för mer info!