Förtroendevalda i Pastoratet

Läs här vilka personer som representerar församlingsborna i de olika styrande råden.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i Svenska kyrkans församlingar eller pastorat. Ledamötena väljs vid direkta val vart fjärde år. Kyrkofullmäktige väljer i sin tur ledamöter till kyrkorådet samt till församlingsråden. Kyrkofullmäktiges arbetsformer regleras i Kyrkoordningen. Det nuvarande kyrkofullmäktige valdes i Kyrkovalet hösten 2021. Nästa val görs hösten 2025.

Ledamöter i Kyrkofullmäktige för Romelanda pastorat (några personer var inte med då fotot togs).

Kyrkofullmäktige i Romelanda pastorat 

Ordförande: Mattias Vingren
Vice ordförande: Louisa Carling

Övriga ledamöter i alfabetisk ordning (efternamn):
Patrik Augustsson
Tord Bengtsson
Gunnar Bidås
Louisa Carling
Dane Carlsson
Daniel Edler
Ulrika Gahne
Håkan Giselsson
Caroline Hedberg Williams
Börje Johansson
Silke Kallerdahl
Liselott Lökholm
Niklas Lökholm
Anders Lööf
Marie Rodhe
Magnus Ryberg
Carl Segersson
Maria Stenman
Karin Svenning
Gabriel Svenning
Marita Tellestam
Irene Thurfjell
Mattias Vingren

Kyrkoråd 

Kyrkorådet är fungerar som pastoratets styrelse och ansvarar, tillsammans med kyrkoherden, för ledning, samordning och tillsyn inom församlingen.

Kyrkoråd i Romelanda pastorat 

Ordförande: Ulrika Gahne
Vice ordförande: Niclas Palmquist

Övriga ledamöter i alfabetisk ordning (efternamn):
Patrik Augustsson
Maria Brandin
Louisa Carling
Henric Gustafsson
Joel Kalin
Niklas Lökholm
Maria Stenman
Gabriel Svenning

Församlingsråd

Tillsammans med kyrkoherden har församlingsråden ansvar för att församlingarnas grundläggande uppgift blir utförd och ansvarar för tillsyn utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

Kristofer Strid, Annelie Knutsson (vice ordf), Anette Hansson Granlund, Gerd Karlsson, Jennie Pedersen, Karin Svenning (ordf), Dane Carlsson och Håkan Giselsson

Kareby församlingsråd 

Ordförande: Karin Svenning
Vice ordförande: Annelie Knutsson

Övriga ledamöter i alfabetisk ordning (efternamn):
Dane Carlsson
Håkan Giselsson       sekreterare
Anette Hansson Granlund
Gerd Karlsson           ersättare
Jennie Pedersen       ersättare
Kristofer Strid          komminister

Romelanda församlingsråd 

Ordförande: Silke Kallerdahl
Vice ordförande:
Claudia Vingren

Övriga ledamöter i alfabetisk ordning:
Kristin Augustsson          
Liselott Daun                   
Therese Gertsdotter       
Silke Kallerdahl
Elisabeth Alpner
Peter Stenman                    komminister
Claudia Vingren

Erik D. Alpner

Kontakt

Kyrkofullmäktiges ordförande:
Ulrika Gahne, ulrika.gahne@svenskakyrkan.se