Någon håller händerna runt en kaffekopp på bordet.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Någon att tala med!

Tveka inte att ta kontakt om du känner behov av samtal och stöd!

Erfarenhet har visat att det ibland kan vara till stor hjälp att tala med någon utanför de närmaste vännerna. Det kan tex handla om relationer, ensamhet, sorg och vardagens bekymmer.

Samtal och själavård är alltid prioriterade uppgifter.

Diakoner och präster vill finnas till för dig. 

Vi har tystnadsplikt och dina kontakter med oss är kostnadsfria.

Tveka inte att ta kontakt med någon av oss!

 

Diakoner:

Lina Hansson (Romelanda) 0739859138, lina.hansson@svenskakyrkan.se

Helene Hermansson (Kareby) 0739859139, helene.hermansson@svenskakyrkan.se

 

Präster:

Joel Kalin 0739859131, joel.kalin@svenskakyrkan.se

Kristofer Strid (Kareby)0739859130, kristofer.strid@svenskakyrkan.se

Peter Stenman 0739857566 (Romelanda och Ullstorp), peter.stenman@svenskakyrkan.se

Diakoni – Kristendom i praktiken


Diakoni är hela församlingens ansvar. Diakonens uppgift är att leda församlingens diakoni.

Diakoni är att finnas till för människor som på olika sätt behöver stöd.  Det kan vara enskilda samtal som tex vid hembesök eller gemensamma aktiviteter som tex ”Elvakaffe” eller soppservering.