LUKAS - arbetsträning

Läs mer om församlingens diakonala arbete och dess ledord för att ta emot personer för arbetsträning.

Lukas är en diakonal verksamhet som startades av Kareby församling 2018. Målsättningen är att LUKAS som helhet skall stärka individers hälsa, bidra till sociala mötesplatser för bygden samt skapa en hållbar utveckling för personer som har svårigheter att finna sin plats på ordinarie arbetsmarknaden.

Varje deltagare bemöts utifrån sina förutsättningar, och vi utgår ifrån ledorden Läkedom, Utomhus, Kareby, Arbete och Samverkan. 

Läkedom

Läkedom sker genom att personer får komma till en miljö nära naturen, god arbetsgemenskap och daglig stillhet i bön och andakt.

Utomhus

Då vi tror att det är läkande att vara ute i naturen, försöker vi se till att arbetet sker utomhus i stor utsträckning. Skötsel av blomsterrabatt, odlingar, naturstig med vindskydd och grillplats med mera är några av arbetsuppgifterna, som utförs i samarbete med andra personer i församlingen.

KAREBY

Kareby är bygden där vi finns och verkar. LUKAS vill vi ska vara en mötesplats för orten, församlingen och människor både i och utanför projektet. ”Kyrkan mitt i byn” är en grundtanke i församlingen.

ARBETE

Arbete sker under handledning och stöd utifrån församlingens befintliga verksamheter som till exempel lokalvård, förskola, secondhand, sångkörer, vaktmästeri, skötsel av utemiljön. Givetvis styrs uppgifterna också av den enskilde individens gåvor, talanger och behov.

SAMVERKAN

I projektet sker samverkan i många olika led. På en strukturelll nivå samverkar projektledare med Samordningsförbundet, Arbetsförmedlingen och VG-Regionen. På invididnivå samverkar den enskilde deltagaren med andra deltagare samt med anställda och ideella medarbetare i församlingen.

 

Kontakt

Vill du veta mer, eller är du intresserad av att vara med i projektet på något sätt?

- Kontakta Hillevi Pernmyr på 0738- 014 757, eller hillevi.pernmyr@svenskakyrkan.se