Karebys askgravlund och askgravplatser

Läs om hur våra vaktmästare tänkt kring utformandet av Kareby kyrkogårds senaste gravplatser.

Information om vår askgravlund och våra askgravplatser

Området har två administrativa indelningar: utanför respektive innanför gångvägen. Utanför har vi vår askgravlunden och innanför finns våra askgravplatser. De senare är numrerade längs stenmuren.

Platsens utformning är ritad av Madelene Hammarberg.

Utformningen följer naturens formspråk och ansluter till befintliga strukturer på kyrkogården. Besökare som kommer från den nedre delen av kyrkogården möts av en blommande kulle och slingrande gångväg som lockar vidare in i området. Gångvägen leder besökare genom hela området och ansluter på två ställen mot befintlig kyrkogård.

Utformning askgravlund

Området har en central minnesplats nära berget. Nedför berget är det anlagt ett lila-blått blomstervattenfall. Där blomsterfallet ansluter marknivån finns en större oval/cirkelformad stenlagd yta. Här är minneskonstverket ”plusset” av återbrukad sten placerat på vilket namnplaketterna fästs.  Närmare berget har vi tre stående stockar med lyktor och vasställ. Vid denna centrala plats finns sittplatser. Ovanför berget finns idag en ek som är 4-5 meter hög. Den ska sparas och i framtiden när den blir större kan den ljussättas. På sidorna av detta centrala fall finns vackra bergsväggar. I de större fickorna som finns halvvägs upp för berget har prydnadsgräs och vildvin planterats. Här finns även lampor som belyser berget.

Utformning askgravplats

De schaktmassor som uppstod vid anläggandet av askgravlunden har använts för att skapa den stora kullen centralt i området som är områdets askgravplats. Kullen 70-100 cm hög och omges av en stenmur. Ett antal större stenar har lagts ut för att skapa en naturlig miljö på kullen, och många olika perenner har planterats. Kullen är belyst kvällstid. Askgravplatserna ligger längs med muren och är numrerade. Varje plats har utrymme för fyra urnor i gräsmattan framför, i en rak linje. Vid askgravplatsen har anhöriga sin egen plats att tända ljus och sätta snittblommor. Ingen egen plantering är möjlig. Den gemensamma planteringen (”rabatten”) sköts av kyrkogårdsförvaltningen.

Askgravlund och askgravplats

Här kan du läsa om vår askgravlund och våra askgravplatser.