Minikören

för barn ca 3-6 år. Här sjunger vi med hela kroppen!

Höstterminen 2022 startar 15 september

 

MiniKör
Torsdagar kl. 17.30-18.00 på lammets förskola i Ullstorp. 

För barn ca 4-6 år. Här lär vi oss att sjunga med hjälp av lek, rörelser och fantasi. Barnen behöver ha med sig en vuxen. (Kan vara samma vuxen för flera barn.)

 

Hoppas vi ses!

Kontakt:

Anna Heverius Tobin
anna.heveriustobin@svenskakyrkan.se