Minikören

för barn ca 4-6 år. Här sjunger vi med hela kroppen!

MiniKör
Torsdagar kl. 17.30-18.00 på lammets förskola i Ullstorp.
Höstterminen 2024 startar 5 september.

För barn ca 4-6 år. Här lär vi oss att sjunga med hjälp av lek, rörelser och fantasi. Barnen behöver ha med sig en vuxen. (Kan vara samma vuxen för flera barn.)

Hoppas vi ses!

Kontakt och anmälan:

Anna Heverius Tobin
anna.heveriustobin@svenskakyrkan.se

072-5504216