Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Diakoni ska genomsyra allt som händer i församlingen. Diakoni vill uppmuntra och frigöra människor till att få tillgång till sina egna resurser och egenmakt. Detta med att försöka mötas ”i ögonhöjd”, är ett viktigt förhållningssätt i det diakonala arbetet. Vi vill räkna med att varje människa både behöver få ta emot och har något att ge. Guds kärlek i Jesus Kristus omsluter varje människa.