Lammets förskola

Omsorg och lärande mellan himmel och jord

På Lammets förskola erbjuder vi en förskoleverksamhet med en kristen profil. Vi drivs av Romelanda pastorat och har idag fyra avdelningar.

Två avdelningar – Klöver och Timotej – finns i Ullstorp. Den tredje – Prästkragen – är belägen nedanför församlingsexpeditionen i Romelanda. Den fjärde –Blåklockan – finns Kareby församlingshem.

Vår personal arbetar för att de 72 barn vi har ska få en omsorgsfull, rolig och utvecklande vardag. Grundsynen är att varje barn är unikt med sina egenskaper och förmågor. Med sin kristna profil vill Lammets förskola ge barnen en förståelse för och upplevelser av det kristna kulturarvet och de bibliska berättelserna. Vi vill att barnen ska få möjlighet att reflektera och samtala om tro, tvivel och livet. Barnen ska också få möjlighet till stillhet och eftertanke.