Vidare med MARY-logga

Vidare med MARY

Ett treårigt projekt för att stötta människor som står långt från arbetsmarknaden.

Foto: Kristin Lidell / Ikon

I vårt diakonala arbete vill vi möta människor som står utanför arbetsmarknaden, eftersom en lång tid utan arbete ofta leder till ohälsa, ensamhet och ekonomisk utsatthet.

Vi vill belysa kyrkans diakonala arbete i samhället och bygga broar av samverkan mellan civilsamhälle och myndigheter.

Vidare med MARY är treårig diakonalt ESF-projekt i Göteborgs stift där vi i samverkan med Lysekils, Tjörns, Partilles, Mölndals och Nylöse pastorat erbjuder arbetsträning för personer som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden. Syftet är att stärka individernas hälsa och skapa en hållbar utveckling för varje person. Under arbetsträningen ges möjlighet att läka och utvecklas som människa genom att vara i ett tryggt sammanhang, utföra arbetsuppgifter i sin egen takt och samtala om viktiga livshändelser. Vi arbetar enligt MARY-metoden som är en bemötandemetod inom Svenska kyrkan.

Vi håller till i Kareby församlingshem samt snart även i Café Korsäng. 
Våra huvudsakliga arbetsuppgifter är inom. Lokalvård, bakning, odling och skapande verksamhet.
Vi tar emot 6-9 deltagare som schemaläggs 24 timmar i veckan. 
Alla platser i projektet förmedlas via Kungälvs kommun.

Vi är stolta och glada över att vara med i projektet och hoppas att vi kan stärka och ingjuta framtidshopp i projektets deltagare.