Gemenskapsträffar

Välkommen till våra olika öppna verksamheter! Det är bara att komma!

Öppna Förskolan Kareby Korsäng

Fredagar kl. 10-12 med start igen 30 aug.

Messy Church

En annorlunda gudstjänst för ALLA åldrar!

En person serverar soppa och bröd till äldre.

Soppservering

Nästa tillfälle 5 september!

Någon häller upp kaffe till en man som sitter vid köksbordet.

Elvakaffe i Kareby

Välkommen till kaffe, smörgås och gemenskap! Nästa tillfälle 24 april.