Församlingsbladet

Läs det senaste församlingsbladet här

Varför får jag församlingsbladet?

Romelanda och Karebys församlingsblad skickas fyra gånger om året ut till alla hushåll inom våra församlingars område. Ibland får vi frågan från någon eller några om varför just de fått Församlingsbladet i brevlådan, trots att de inte är medlemmar i Svenska kyrkan.