Romelanda pastorat

Vi vill sträcka oss UPP mot Gud, IN mot varandra och UT i tjänst för vår bygd!