Foto: S Linderoth

Höks pastorat

med församlingarna Hasslöv-Våxtorp, Knäred-Hishult, Ränneslöv-Ysby och Veinge-Tjärby. Geografiskt sett är det landsbygdsförsamlingarna i Laholms kommun.

Kyrkobladet

Kyrkobladet ges ut fyra gånger per år och omfattar alla fyra församlingar.

Fyra bärbara datorer står uppställda runt ett bord.

Händer i veckan

Veckans "affisch"

Höks pastorat på Youtube och Facebook

Förutom ordinarie gudstjänster så publicerar vi här varje vecka en förinspelad andakt. Ni hittar oss också på Youtube, där ni söker på Höks pastorat.

En spira, ett biskopskors och en blå ämbetsdräkt ligger på ett bord i Uppsala domkyrka.

Ny ärkebiskop

Svenska kyrkan har fått en ny ärkebiskop Möt Martin Modéus

Två brandmän står och tittar på ett sönderbombat hus.

Act Svenska kyrkan agerar för Ukraina

Kriget i Ukraina drabbar många. Läget är akut! Behoven är stora och fortsätter att öka. Våra lokala partner finns på plats och stöttar befolkningen. Humanitära insatser pågår och fler förbereds. Din gåva behövs!