Foto: S Linderoth

Höks pastorat

med församlingarna Hasslöv-Våxtorp, Knäred-Hishult, Ränneslöv-Ysby och Veinge-Tjärby. Geografiskt sett är det landsbygdsförsamlingarna i Laholms kommun.

En spira, ett biskopskors och en blå ämbetsdräkt ligger på ett bord i Uppsala domkyrka.

Ny ärkebiskop

Svenska kyrkan har fått en ny ärkebiskop Möt Martin Modéus

Två brandmän står och tittar på ett sönderbombat hus.

Act Svenska kyrkan agerar för Ukraina

Kriget i Ukraina drabbar många. Läget är akut! Behoven är stora och fortsätter att öka. Våra lokala partner finns på plats och stöttar befolkningen. Humanitära insatser pågår och fler förbereds. Din gåva behövs!

Musik i sommarkväll

Fri entré. Se hela utbudet i vårt programblad

Tre personer står med vatten till knäna på en översvämmad gata.

Ge en gåva till katastrofinsatser

Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Bakom varje siffra finns en människa. En människa som har rätt till trygghet, stöd och ett värdigt liv. Act Svenska kyrkan samarbetar med partner runtom i världen som finns på plats både före, under och efter katastrofen.

Höks pastorat på Youtube och Facebook

Förutom ordinarie gudstjänster så publicerar vi här varje vecka en förinspelad andakt. Ni hittar oss också på Youtube, där ni söker på Höks pastorat.