Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Om gravplats

Kistgravplats – en enskild, utmärkt grav med gravrätt

I en kistgravplats kan en urna eller en kista sätts ner. En kista kan sättas ner direkt efter begravningsgudstjänsten. Urnnedsättningen kan ske med eller utan anhöriga, enligt önskemål. Gravrätten är 25 år därefter kan den förlängas med ytterligare 15 år.

Den enskilda graven kan märkas ut med en gravanordning.

Utsmyckning/skötsel av kistgravplats:

  • Gravplatsen får smyckas med växter, blommor och ljus.
  • Gravrättsinnehavaren kan teckna ett gravskötselavtal som innebär att man mot en avgift lämnar över gravskötseln till kyrkogårdsförvaltningen.

 

Urngravplats – en enskild grav med gravrätt

Askan gravsätts individuellt och anhöriga kan närvara vid gravsättningen.

Urngravplats kan märkas ut med gravanordning. Gravrätten är 25 år därefter kan den förlängas med ytterligare 15 år.

Utsmyckning/skötsel av urngravplats:

  • En urngravplats får smyckas med gravsten, växter, blommor och gravljus.
  • Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötseln. Genom att teckna ett gravskötselsavtal kan du som gravrättsinnehavare mot en avgift lämna över gravskötseln till kyrkogårdsförvaltningen.

 

Askgravlund – en gemensam gravplats med begränsad gravrätt

Anhöriga är välkomna att vara med vid gravsättningen.

Den enskilda graven märks inte ut, men kyrkogårdsförvaltningen sätter upp en namnskylt med födelse- och dödsår på en gemensam plats i anslutning till askgravlunden. Namnskylten sitter uppe i 25 år. Kostnaden för namnskylten debiteras dödsboet.

Utsmyckning/skötsel av askgravlund:

  • Askgravlunden har en gemensam, anvisad plats för levande snittblommor och gravljus.
  • Det är inte tillåtet att plantera växter.
  • Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln.

Dekorationer utöver blommor och ljus på askgravlund och minneslund plockas bort.

 

Minneslund – en gemensam, anonym gravplats utan gravrätt

Som anhörig får du inte vara med vid gravsättningen av askan. Kyrkogårdsförvaltningen meddelar när gravsättning skett.

Den enskilda graven märks inte ut.

Utsmyckning/skötsel av minneslund:

  • Det finns en gemensam plats för levande snittblommor och gravljus. Det är inte tillåtet att plantera växter.
  • Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av minneslunden och denna skötsel ingår i begravningsavgiften.

Dekorationer utöver blommor och ljus på askgravlund och minneslund plockas bort.