Hasslöv-Våxtorp församlingsråd

 

Församlingsrådet har bland annat till uppgift att; välja kyrkvärdar, välja former för huvudgudstjänst,
godkänna ändring av kyrkorum, besluta om församlingskollekter med mera.

Ordförande Lillemor Johnsson  tel 070 2962466

Protokollet för församlingsrådsmöte 20210518 finns på pastorsexp i Ysby.