Hasslöv-Våxtorp församlingsråd

Församlingsrådet har bland annat till uppgift att välja kyrkvärdar, välja former för huvudgudstjänst, godkänna ändring av kyrkorum, besluta om församlingskollekter, med mera.

Församlingsrådets ordförande är: 
Lillemor Johnsson | 070-296 24 66

Protokollet för församlingsrådsmöte 2021-05-18 finns på pastorsexpeditionen i Ysby.