Hasslöv-Våxtorp församlingsråd

Ordförande Lillemor Johnsson 0430-303 52

Församlingsrådet har bland annat till uppgift att; välja kyrkvärdar, välja former för huvudgudstjänst,
godkänna ändring av kyrkorum, besluta om församlingskollekter med mera.

Protokollet för församlingsrådsmöte 20210518 finns på pastorsexp i Ysby.