Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Hasslöv-Våxtorp församlingsråd

Ordförande Lillemor Johnsson 0430-303 52

Församlingsrådet har bland annat till uppgift att; välja kyrkvärdar, välja former för huvudgudstjänst,
godkänna ändring av kyrkorum, besluta om församlingskollekter med mera.