Foto: M.Larsson

Vigsel

Planerar ni att gifta er? Då finns här information till er! Alla är välkomna att fira sitt bröllop i Svenska kyrkan, men minst en av er behöver vara medlem.

Ett välsignat bröllop

Att gifta sig kyrkligt eller borgerligt har samma värde inför lagen, men en kyrklig vigsel består av en gudstjänst med många symboler. I Guds och alla vittnens närvaro lovar ni varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Tillsammans ber vi Gud att välsigna ert äktenskap och hjälpa er genom de svårigheter ni kommer att möta i livet.

Alla är välkomna att fira sitt bröllop i Svenska kyrkan, men minst en av er behöver vara eller bli medlem i Svenska kyrkan. Det är inget hinder om den andra tillhör en annan kyrka eller religion.

Boka vigsel i Höks pastorat

Vi har fasta tider för vigsel på lördagar. Följande tider finns:

  • kl. 13:00
  • kl. 16:00.

Bokningen sker per telefon 0430-323 00 eller mejl hoks.pastorat@svenskakyrkan.se

Brudkrona att låna

Vi har brudkrona till utlåning i alla våra församlingar under förutsättning att den används vid förrättning i någon av våra kyrkor.
För information och bokning av brudkrona kontakta expeditionen 0430-323 00 så hänvisar vi till respektive församlingspräst.

Musik

Kontakta kantorn en månad före vigseln för att gå igenom musiken vid ert bröllop.
Meddela om ni har egen solist. Om solisten önskar ackompanjemang skall 
kyrkomusikern kontaktas senast 4 veckor innan vigsel för att boka tid för övning.
Solisten ansvarar även för att tillhandahålla noter i rätt tonart.

Streaming av musik
Musik från Spotify är inte tillåtet, utan endast inspelningar på original-cd eller musik nedladdad till Itunes får spelas upp.
Är musiken inlagd på privat smartphone eller liknande enhet ska någon från bröllopet handha den enheten samt uppspelning. Detta då det finns risk att den privata enheten tappas, får funktionsfel, kodlåsning eller annan teknisk svårighet som vaktmästaren inte kan ansvara för.

Vad får man kasta på brudparet utanför kyrkan?

Ris (i lagom mängd) ser inte ut att ha någon större inverkan på fåglar. Kastandet av ris är ett val som brudparet själva får ta. Vi rekommenderar däremot hellre solrosfrön, vetekorn och sesamfrön – de är goda val med tanke på fåglarna. Det får ej kastas konfetti på kyrkogården (det kan blåsa iväg och lägga sig på gravar). Ingenting får heller kastas eller läggas på golvet i kyrkan utan vaktmästarens godkännande (som till exempel rosenblad av papper).

Information om våra kyrkor