Kyrkor och kyrkogårdar

Pastoratet omfattar fem församlingar, nio kyrkor och nio kyrkogårdar. Hasslöv längst i söder vid Hallandsåsens sluttning och Mästocka längst i norr.

Ränneslövs kyrka

Nuvarande kyrka uppfördes 1868–1872 efter ritningar av Axel Kumlien.
Kyrkan rymmer ca 350 personer.
Själaringning sker tisdagar kl. 10:00.
Ansvarig vaktmästare telefon: 0430-323 36

Ysby kyrka

Ysby kyrka Foto: M.Larsson

En medeltidskyrka troligen byggd i slutet av 1100-talet eller något senare. Anses vara en av Hallands bäst bevarade sockenkyrkor i tegel. Munkar tros ha uppfört kyrkan i församlingen som då hette Hov.
Kyrkan rymmer 120 personer.
Själaringning sker tisdagar kl. 10:00.
Ansvarig vaktmästare telefon: 0430-323 36

Hasslövs kyrka

Hasslövs kyrka

Nuvarande kyrka uppfördes 1862 efter ritningar av Ludwig Hawerman. Den nedre delen av tornpartiet är däremot från 1200-talet.
Kyrkan rymmer 240 personer.
Själaringning sker tisdagar kl. 10:00.
Ansvarig vaktmästare telefon: 0430-323 31 eller 323 08

Våxtorps kyrka

Kyrkan är från 1200-talet och är Hallands enda kyrka i trappgavelstil.
Kyrkan rymmer 330 personer.
Själaringning sker tisdagar kl. 10:00.
Ansvarig vaktmästare telefon: 0430-323 31 eller 323 08

Hishults kyrka

Hishults kyrka Foto: M. Larsson

Nuvarande kyrka stod färdig 1902 och är byggd i jugendstil.
Ritad av arkitekt Adrian Crispin Pettersson.
Kyrkan rymmer 350 personer.
Själaringning sker tisdagar kl. 10:00.
Ansvarig vaktmästare telefon: 0430-323 18

Knäreds kyrka

Knäreds kyrka Foto: M.Larsson

Nuvarande kyrka uppfördes 1853 och ritades av Hans Jakob Strömberg.
Kyrkan rymmer 350 personer.
Själaringning sker tisdagar kl. 10:00.
Ansvarig vaktmästare telefon: 0430-323 18 eller 323 33

Veinge kyrka

Veinge kyrka Foto: M.Larsson

Kyrkans nuvarande form är från 1886 men ursprungligt byggår uppskattas till 1100-talet.
Kyrkan rymmer 140 personer.
Själaringning sker tisdagar kl. 10:00.
Ansvarig vaktmästare telefon: 0430-323 34

Tjärby kyrka

Tjärby kyrka Foto: M. Larsson

Kyrkan är från 1906–1907 efter ritningar av Erik Lallerstedt och är byggd i jugendstil.
Kyrkan rymmer 175 personer.
Själaringning sker tisdagar kl. 10:00.
Ansvarig vaktmästare telefon: 0430-323 34

Mästocka kapell

Mästocka kyrka Foto: M.Larsson

Kapellet invigdes 1878.
Kapellet rymmer ca 100 personer.
Själaringning sker tisdagar kl. 10:00.
Ansvarig vaktmästare telefon: 0430-323 33