Kyrkor och kyrkogårdar

Pastoratet omfattar fem församlingar, nio kyrkor och nio kyrkogårdar. Hasslöv längst i söder vid Hallandsåsens sluttning och Mästocka längst i norr.

Ränneslövs kyrka
Nuvarande kyrka uppfördes 1868-1872 efter ritningar av Axel Kumlien.
Kyrkan rymmer ca 350 personer.
Själaringning sker tisdagar jämn vecka kl 10 
Ansvarig vaktmästare  tel 0430-323 15

Ysby kyrka Foto: M.Larsson

Ysby kyrka
En medeltidskyrka troligen byggd i slutet av 1100-talet eller något senare och anses vara en av Hallands bäst bevarade sockenkyrkor i tegel. Munkar tros ha uppfört kyrkan i församlingen som då hette Hov.
Kyrkan rymmer 120 personer.
Själaringning sker tisdagar ojämn vecka kl 10
Ansvarig vaktmästare  tel 0430-323 14

Hasslövs kyrka

Hasslövs kyrka
Nuvarande kyrka uppfördes 1862 efter ritingar av Ludwig Hawerman men nedre delen av tornpartiet är från 1200-talet.
Själaringning sker tisdagar jämn vecka kl 10
Ansvarig vaktmästare  tel 0430-323 25

Våxtorps kyrka
Kyrkan är från 1200-talet och Hallands enda kyrka i trappgavelstil.
Själaringning sker tisdagar ojämna veckor kl 10
Ansvarig vaktmästare tel 0430-323 25

Hishults kyrka Foto: M. Larsson

Hishults kyrka
Nuvarande kyrka stod färdig 1902 och är byggd i jugendstil.
Ritad av arkitetkt Adrian  Crispin Pettersson
Kyrkan rymmer 350 personer.
Själaringning sker tisdagar kl 10 ojämn vecka
Ansvarig vaktmästare tel  0430-323 26

Knäreds kyrka Foto: M.Larsson

Knäreds kyrka
Nuvarande uppfördes 1853 och ritades av Hans Jakob Strömberg.
kyrkan rymmer 350 personer.
Själaringning sker tisdagar kl 10 jämna veckor.
Ansvarig vaktmästare  tel 0430-323 28

 

 

Veinge kyrka Foto: M.Larsson

 

 

Veinge kyrka
Kyrkans nuvarande form är sedan 1886 men ursprungligt byggår uppskattas till 1100-talet.
Kyrkan rymmer 140 personer
Själaringing sker tisdagar kl 10 jämn vecka.

Ansvarig vaktmästare tel  0430-323 34

Tjärby kyrka Foto: M. Larsson

Tjärby kyrka
Kyrkan är från 1906-1907 efter ritningar av Erik Lallerstedt och byggd i jugendstil.
Kyrkan rymmer 175 personer
Själaringnig tisdagar kl 10 ojämn vecka.
Ansvarig vaktmästare tel 0430-323 20

Mästocka kyrka Foto: M.Larsson

Mästocka kapell
Kapellet invigdes 1878
Kapellet rymmer ca 100 personer
Själaringing tisdagar kl 10 ojämn vecka.
Ansvarig vaktmästare tel 0430-323 20