Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkor och kyrkogårdar

Pastoratet omfattar fem församlingar, nio kyrkor och nio kyrkogårdar. Hasslöv längst i söder vid Hallandsåsens sluttning och Mästocka längst i norr.

Ränneslövs kyrka
Nuvarande kyrka uppfördes 1868-1872 efter ritningar av Axel Kumlien.
Kyrkan rymmer ca 350 personer.
Själaringning sker tisdag-fredag kl 10
Ansvarig vaktmästare är Christer Karlsson tel 0430-323 15

Ysby kyrka Bild: M.Larsson

Ysby kyrka
En medeltidskyrka troligen byggd i slutet av 1100-talet eller något senare och anses vara en av Hallands bäst bevarade sockenkyrkor i tegel. Munkar tros ha uppfört kyrkan i församlingen som då hette Hov.
Kyrkan rymmer 120 personer.
Själaringning sker tis-fredag kl 10
Ansvarig vaktmästare Sara Linderoth tel 0430-323 14

Hasslövs kyrka

Hasslövs kyrka
Nuvarande kyrka uppfördes 1862 efter ritingar av Ludwig Hawerman men nedre delen av tornpartiet är från 1200-talet.
Själaringning sker tisdag-fredag kl 10
Ansvarig vaktmästare Bodil Svensson tel 0430-323 06

Våxtorps kyrka
Kyrkan är från 1200-talet och Hallands enda kyrka i trappgavelstil.
Själaringning sker tisdag-fredag kl 10:30
Ansvarig kyrkvaktmästare Göran Amonsson
tel 0430-323 25

Hishults kyrka Bild: M. Larsson

Hishults kyrka
Nuvarande kyrka stod färdig 1902 och är byggd i jugendstil.
Ritad av arkitetkt Adrian  Crispin Pettersson
Kyrkan rymmer 350 personer.
Själaringning sker tisdag-fredag kl 11
Ansvarig vaktmästare Carl-Filip Rehnborg 0430-323 26

Knäreds kyrka Bild: M.Larsson

Knäreds kyrka
Nuvarande uppfördes 1853 och ritades av Hans Jakob Strömberg.
kyrkan rymmer 350 personer.
Själaringning sker tisdag-fredag kl 10:30
Ansvarig vaktmästare Niklas Malmberg tel 0430-323 28

 

 

Veinge kyrka Bild: M.Larsson

 

 

Veinge kyrka
Kyrkans nuvarande form är sedan 1886 men ursprungligt byggår uppskattas till 1100-talet.
Kyrkan rymmer 140 personer
Själaringing sker tisdag-fredag kl 10

Ansvarig vaktmästare Martin Larsson tel 0430-323 34

Tjärby kyrka Bild: M. Larsson

Tjärby kyrka
Kyrkan är från 1906-1907 efter ritningar av Erik Lallerstedt och byggd i jugendstil.
Kyrkan rymmer 175 personer
Själaringnig tisdag-fredag kl 10
Ansvarig vaktmästare Inger Carlsson tel 0430-323 33

Mästocka kyrka Bild: M.Larsson

Mästocka kapell
Kapellet invigdes 1878
Kapellet rymmer ca 100 personer
Själaringing tisdag-fredag kl 10
Ansvarig vaktmästare Maria Pettersson tel 0430-323 40