Foto: Jenny Sigeman/Ikon

Gravskötsel

Vill ni har hjälp att sköta en gravplats så finns det flera alternativ

 Gravskötselavgifter Höks pastorats kyrkogårdar 2021
Grundskötsel av gravplats: Räfsning och renhållning april-okt. Värdigt skick nov-mars
 Gravplats med högst 0,7 kvm skötselyta 760 kr
 Gravplats med högst 1,0 kvm skötselyta 980 kr
 Gravplats men högst 1,5 kvm skötselyta 1250 kr
 Gravplats med högst 2,0 kvm skötselyta 1525 kr
Full skötsel av gravplats: Utöver grundskötseln ingår vårblommor, sommarblommor och granris. Kyrkvaktmästarna väljer växterna och antal.
 Gravplats med högst 0,7 kvm skötselyta 1155 kr
 Gravplats med högst 1,0 kvm skötselyta 1455 kr
 Gravplats med högst 1,5 kvm skötselyta 1800 kr
 Gravplats med högst 2,0 kvm skötselyta 2140 kr
Planteringslåda inkl. montering kan köpas till en kostnad av:
 40x30 cm 1045 kr
 60x40 cm 1155 kr
Planteringslåda utan montering
 40x30 cm 635 kr
 60x40 cm 795 kr
I första hand skall lådorna monteras av vaktmästarna, i annat fall får köparen själv hållas ansvarig för att lådan monteras på rätt sätt. Monteringsanvisning lämnas vid köp av låda.
Sand och singel som används vid montering av låda, ingår i priset när vaktmästare monterar, i annat fall får detta köpas till.
Tvätt av gravvård kan utföras efter beställning, för en kostnad av 455 kr/timma. Även andra arbeten t.ex. borttagning av buskar, ändring av blomrabatter, m.m utförs på gravplatserna om samma summa.
Swish till Höks pastorat 123 092 41 18

Tel 0430-32304 Lena Melin