Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gravskötsel

 

Gravskötselavgifter Höks pastorats kyrkogårdar 2020

Grundskötsel av gravplats: Räfsning och renhållning april-okt.

Värdigt skick nov-mars

 Gravplats med högst 0,7 kvm skötselyta 735 kr

 Gravplats med högst 1,0 kvm skötselyta 950 kr

 Gravplats men högst 1,5 kvm skötselyta 1215 kr

 Gravplats med högst 2,0 kvm skötselyta 1480 kr

Full skötsel av gravplats: Utöver grundskötseln ingår vårblommor, sommarblommor och granris. Kyrkvaktmästarna väljer växterna och antal.

 Gravplats med högst 0,7 kvm skötselyta 1120 kr

 Gravplats med högst 1,0 kvm skötselyta 1410 kr

 Gravplats med högst 1,5 kvm skötselyta 1750 kr

 Gravplats med högst 2,0 kvm skötselyta 2080 kr

Planteringslåda inkl. montering kan köpas till en kostnad av:

 40x30 cm 1015 kr

 60x40 cm 1120 kr

Planteringslåda utan montering

 40x30 cm 615 kr

 60x40 cm 770 kr

I första hand skall lådorna monteras av vaktmästarna, i annat fall är köparen ansvarig för att lådan monteras på rätt sätt. Monteringsanvisning lämnas vid köp av låda.

Sand och singel som används vid montering av låda, ingår i priset när vaktmästare monterar, i annat fall får detta köpas till.

Tvätt av gravvård och andra arbeten såsom borttagning av buskar, ändring av blomrabatter uförs efter beställning till en kostnad av 440kr/tim

Swish till Höks pastorat 123 092 41 18

Tel 0430-32304 Lena Melin