Foto: Jenny Sigeman/Ikon

Gravskötsel

Vill ni har hjälp att sköta en gravplats så finns det flera alternativ

 

Gravskötselavgifter Höks pastorats kyrkogårdar 2020

Grundskötsel av gravplats: Räfsning och renhållning april-okt.

Värdigt skick nov-mars

 Gravplats med högst 0,7 kvm skötselyta 735 kr

 Gravplats med högst 1,0 kvm skötselyta 950 kr

 Gravplats men högst 1,5 kvm skötselyta 1215 kr

 Gravplats med högst 2,0 kvm skötselyta 1480 kr

Full skötsel av gravplats: Utöver grundskötseln ingår vårblommor, sommarblommor och granris. Kyrkvaktmästarna väljer växterna och antal.

 Gravplats med högst 0,7 kvm skötselyta 1120 kr

 Gravplats med högst 1,0 kvm skötselyta 1410 kr

 Gravplats med högst 1,5 kvm skötselyta 1750 kr

 Gravplats med högst 2,0 kvm skötselyta 2080 kr

Planteringslåda inkl. montering kan köpas till en kostnad av:

 40x30 cm 1015 kr

 60x40 cm 1120 kr

Planteringslåda utan montering

 40x30 cm 615 kr

 60x40 cm 770 kr

I första hand skall lådorna monteras av vaktmästarna, i annat fall är köparen ansvarig för att lådan monteras på rätt sätt. Monteringsanvisning lämnas vid köp av låda.

Sand och singel som används vid montering av låda, ingår i priset när vaktmästare monterar, i annat fall får detta köpas till.

Tvätt av gravvård och andra arbeten såsom borttagning av buskar, ändring av blomrabatter uförs efter beställning till en kostnad av 440kr/tim

Swish till Höks pastorat 123 092 41 18

Tel 0430-32304 Lena Melin