Foto: Jenny Sigeman/Ikon

Gravskötsel

Vill ni ha hjälp att sköta en gravplats så finns det flera alternativ att välja mellan.

Gravskötselavgifter Höks pastorats kyrkogårdar 2024

Grundskötsel av gravplats

Grundskötsel av gravplats:
Räfsning och renhållning april-okt.
Värdigt skick nov-mars

·         Gravplats med högst 0,7 kvm skötselyta           835 kr

·         Gravplats med högst 1,0 kvm skötselyta           1070 kr

·         Gravplats men högst 1,5 kvm skötselyta           1370 kr

·         Gravplats med högst 2,0 kvm skötselyta           1665 kr

Full skötsel av gravplats:
Utöver grundskötseln ingår vårblommor, sommarblommor och granris.
Kyrkvaktmästarna väljer växterna och antal.

·         Gravplats med högst 0,7 kvm skötselyta           1260 kr 

·         Gravplats med högst 1,0 kvm skötselyta           1585 kr

·         Gravplats med högst 1,5 kvm skötselyta           1965 kr          

·         Gravplats med högst 2,0 kvm skötselyta           2335 kr

Planteringslåda inkl. montering kan köpas till en kostnad av:

·         40x30 cm 1145 kr

·         60x40 cm 1260 kr

 

Planteringslåda utan montering

·         40x30 cm 695 kr

·         60x40 cm 870 kr

I första hand skall lådorna monteras av vaktmästarna, i annat fall får köparen själv hållas ansvarig för att lådan monteras på rätt sätt. Monteringsanvisning lämnas vid köp av låda.

Sand och singel som används vid montering av låda, ingår i priset när vaktmästare monterar,
i annat fall får detta köpas till.

Tvätt av gravvård kan utföras efter beställning, för en kostnad av 480 kr/timme.

Även andra arbeten, till exempel borttagning av buskar, ändring av blomrabatter, med mera, utförs på gravplatserna för samma summa.

 

Frågor om gravplatser och skötsel 

Lena Melin | 0430-323 04  

Maria Pettersson, kyrkogårds och fastighetschef | 0430-323 07