Foto: Jenny Sigeman/Ikon

Gravskötsel

Vill ni har hjälp att sköta en gravplats så finns det flera alternativ

Gravskötselavgifter Höks pastorats kyrkogårdar 2023
 
Grundskötsel av gravplats
Räfsning och renhållning april-okt.
Värdigt skick nov-mars
• Gravplats med högst 0,7 kvm skötselyta 810 kr
• Gravplats med högst 1,0 kvm skötselyta 1040 kr
• Gravplats men högst 1,5 kvm skötselyta 1330 kr
• Gravplats med högst 2,0 kvm skötselyta 1615 kr

Full skötsel av gravplats
Utöver grundskötseln ingår vårblommor, sommarblommor och granris.
Kyrkvaktmästarna väljer växterna och antal.
• Gravplats med högst 0,7 kvm skötselyta 1225 kr
• Gravplats med högst 1,0 kvm skötselyta 1540 kr
• Gravplats med högst 1,5 kvm skötselyta 1910 kr
• Gravplats med högst 2,0 kvm skötselyta 2265 kr

Planteringslåda
Låda inkl. montering kan köpas till en kostnad av:
• 40x30 cm 1110 kr
• 60x40 cm 1225 kr
Planteringslåda utan montering
• 40x30 cm 675 kr
• 60x40 cm 845 kr
I första hand skall lådorna monteras av vaktmästarna, i annat fall får köparen själv hållas ansvarig för att lådan monteras på rätt sätt. Monteringsanvisning lämnas vid köp av låda.
Sand och singel som används vid montering av låda, ingår i priset när vaktmästare monterar, i annat fall får detta köpas till.
Tvätt av gravvård kan utföras efter beställning, för en kostnad av 480 kr/timma.
Även andra arbeten t.ex. borttagning av buskar, ändring av blomrabatter, m.m. utförs på gravplatserna om samma summa.

Frågor om gravplatser och skötsel 
Lena Melin tel 0430-32304  
Maria Pettersson,  kyrkogårds och fastighetschef tel 0430-32307