Foto: Jenny Sigeman/Ikon

Gravskötsel

Vill ni ha hjälp att sköta en gravplats så finns det flera alternativ att välja mellan.

Gravskötselavgifter Höks pastorats kyrkogårdar 2023

Grundskötsel av gravplats

Räfsning och renhållning april–okt.

Värdigt skick nov–mars.

 • Gravplats med högst 0,7 kvm skötselyta 810 kr
 • Gravplats med högst 1,0 kvm skötselyta 1040 kr
 • Gravplats men högst 1,5 kvm skötselyta 1330 kr
 • Gravplats med högst 2,0 kvm skötselyta 1615 kr

 

Full skötsel av gravplats

Utöver grundskötseln ingår vårblommor, sommarblommor och granris.

Kyrkvaktmästarna väljer växterna och antal.

 • Gravplats med högst 0,7 kvm skötselyta 1225 kr
 • Gravplats med högst 1,0 kvm skötselyta 1540 kr
 • Gravplats med högst 1,5 kvm skötselyta 1910 kr
 • Gravplats med högst 2,0 kvm skötselyta 2265 kr

 

Planteringslåda

Låda inkl. montering kan köpas till en kostnad av:

 • 40x30 cm 1110 kr
 • 60x40 cm 1225 kr

Planteringslåda utan montering

 • 40x30 cm 675 kr
 • 60x40 cm 845 kr

I första hand monteras lådorna av vaktmästarna, i annat fall får köparen själv hållas ansvarig för att lådan monteras på rätt sätt. Monteringsanvisning lämnas vid köp av låda.

Sand och singel som används vid montering av låda ingår i priset när vaktmästare monterar, i annat fall får detta köpas till.

Tvätt av gravvård kan utföras efter beställning, för en kostnad av 480 kr/timme.

Även andra arbeten, till exempel borttagning av buskar, ändring av blomrabatter, med mera, utförs på gravplatserna för samma summa.

 

Frågor om gravplatser och skötsel 

Lena Melin | 0430-323 04  

Maria Pettersson, kyrkogårds och fastighetschef | 0430-323 07