Förtroendevalda

Höks pastorats organisation består av ett Kyrkoråd och fyra Församlingsråd (ett i varje församling) samt Kyrkofullmäktige.

Kyrkoråd
 Kyrkorådets främsta uppgift är att  tillsammans med kyrkoherden, ha omsorg om församlingslivet, bereda ärenden som ska behandlas i kyrkofullmäktige och förvalta pastoratets egendom och ekonomi.

Kyrkorådets ordförande är:
Annalena Emilsson
annalena.emilsson@svenskakyrkan.se
0733-748833

Församlingsråd
Det finns ett församlingsråd i varje församling. De ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar.

Kyrkofullmäktige
 Kyrkofullmäktige är det  högst beslutande organ i pastoratet. Här beslutas ärenden som är av större vikt t.ex. budget, kyrkoavgift, andra ekonomiska frågor, mål och riktlinjer med verksamheten, val av revisorer m.m.