Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Förtroendevalda

Höks pastorats organisation består av ett Kyrkoråd och fem Församlingsråd (ett i varje församling) samt Kyrkofullmäktige.

Kyrkoråd
 Kyrkorådets främsta uppgift är att  tillsammans med kyrkoherden, ha omsorg om församlingslivet, bereda ärenden som ska behandlas i kyrkofullmäktige och förvalta pastoratets egendom och ekonomi.

Församlingsråd
Det finns ett församlingsråd i varje församling. De ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar.

Kyrkofullmäktige
 Kyrkofullmäktige är det  högst beslutande organ i pastoratet. Här beslutas ärenden som är av större vikt t.ex. budget, kyrkoavgift, andra ekonomiska frågor, mål och riktlinjer med verksamheten, val av revisorer m.m.