Ränneslöv-Ysby församlingsråd

Församlingsrådet har bland annat till uppgift att välja kyrkvärdar, välja former för huvudgudstjänst, godkänna ändring i kyrkorum, besluta om församlingskollekter, med mera.

Församlingsrådets ordförande är: 
Bodil Wiktorsson Bengtsson | 070-172 18 65