Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ränneslöv-Ysby församlingsråd

Församlingsrådet
Församlingsrådet har bland annat till uppgift att; välja kyrkvärdar, välja former för huvudgudstjänst
godkänna ändring i kyrkorum, besluta om församlingskollekter, med mera.
Församlingsrådets ordförande Bodil Wiktorsson Bengtsson tel 070- 172 18 65