Ränneslöv-Ysby församlingsråd

Församlingsrådet
Församlingsrådet har bland annat till uppgift att; välja kyrkvärdar, välja former för huvudgudstjänst
godkänna ändring i kyrkorum, besluta om församlingskollekter, med mera.

Församlingsrådets ordförande Bodil Wiktorsson Bengtsson tel 070- 172 18 65