Foto: E Berg

Knäred-Hishult församling

Präst i Knäreds-Hishults församling
Thommy Niklasson tel 0430-323 38

Med anledning av Cornavirusets smittorisk är det många som sitter ensamma. Behöver ni någon att samtala i telefon med eller vill ta  en promenad? Kontakta församlingspräst Thommy Niklasson.