Foto: E Berg

Knäred-Hishult församling

Präst i Knäreds-Hishults församling
Thommy Niklasson tel 0430-323 38
thommy.niklasson@svenskakyrkan.se

Med anledning av Cornavirusets smittorisk är det många som sitter ensamma. Behöver ni någon att samtala i telefon med eller vill ta  en promenad? Kontakta församlingspräst Thommy Niklasson.

Dop, bröllop och begravning i Knäreds och Hishults kyrka

Vår församling har dopklänning, brudkrona och bårtäcke för utlåning vid kyrklig handling i våra kyrkor