Kyrkobladet

Kyrkobladet ges ut fyra gånger per år och omfattar alla fyra församlingar.

Kyrkobladet är samhällsinformation och  delas ut till alla hushåll i pastoratet.

Det finns även ex att hämta  i våra kyrkor.

Ladda ned ditt exemplar här nedan.