Kyrkobladet

Kyrkobladet ges ut fyra gånger per år och omfattar alla fyra församlingar.

Kyrkobladet ges ut fyra gånger per år och omfattar pastoratets fyra församlingar.

Kyrkobladet är samhällsinformation och delas ut till alla hushåll i pastoratet.

Det finns även exemplar att hämta i våra kyrkor.

Om du vill läsa kyrkobladet digitalt kan du ladda ner det som PDF nedan. Det finns även möjlighet att få det uppläst.