Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Begravning

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

Begravningen är ett sätt att säga farväl

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

Under begravningsgudstjänsten får vi tillfälle att sörja och visa kärlek och respekt för den döda. Om du vill kan du tacka för vad personen gett dig, eller säga förlåt för saker som inte blivit så bra mellan er.

Genom begravningsgudstjänsten visar vi också respekt för kroppen. Den läggs till vila och prästen lyser frid över den som dött och överlåter henne eller honom i Guds omsorg och kärlek.

Minnesstunden ger tillfälle att minnas tillsammans

Efter gudstjänsten är det vanligt att de som varit där samlas för en stunds gemenskap. Det ger tillfälle att prata och dela med sig av minnen från den döda. Mitt i sorgen kan det ge kraft att se släkt och vänner samlade för ett respektfullt avsked och för många blir begravningen en viktig del av sorgearbetet.

Information om att beställa begravning i Höks pastorat
Jordbegravning sker alltid på förmiddagstid medan kremationsbegravning kan vara antingen på förmiddagen eller eftermiddagen.

Våra begravningstider i samtliga församlingar:
Torsdagar kl 10:30 och 14:00
Fredagar kl 10:30 och 14:00
Jordbegravning endast på förmiddagstiderna

Musik

Våra kantorer har många förslag på musik som passar på begravningar.
Ta gärna kontakt med kyrkomusikern i tid innan begravningen sker för
att gemensamt komma fram till ett förslag som passar er.
(begravningsbyrån kan hjälpa till med kontaktuppgifter till rätt musiker)

Har ni egen solist och denne önskar ackompanjemang skall 
kyrkomusikern kontaktas för att boka tid för övning.
Solisten ansvarar även för att tillhandahålla noter i rätt tonart.

Musik från Spotify är inte tillåtet utan endast inspelningar på original cd eller nerladdad till  Itunes.

Bårtäcke

Flera av våra församlingar har bårtäcke att användas vid begravning i församlingens kyrkor.
Vi har även ett bårtäcke som kan användas i hela pastoratet.
Meddela begravningsbyrån om ni vill låna bårtäcke.

Sammetspåse

Pastoratet har en blå sammetspåse som kan användas vid akt med urna.
Ett alternativ då man valt en enklare behållare för askan.