Medlemskap i Svenska kyrkan

I Svenska kyrkan finns det plats för dig som tror – eller tvivlar. För dig som längtar efter rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör eller som vill ha gemenskap.

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Kyrkoavgiften beslutas av kyrkofullmäktige i den lokala församlingen/pastoratet och finansierar den lokala församlingens verksamheter. En liten del av kyrkoavgiften går till stiftet och den nationella nivån i Svenska kyrkan som har i uppdrag att främja och stödja den lokala nivån.

Din kyrkoavgift styrs av inkomst och var du bor

Hur mycket du betalar i kyrkoavgift beror dels på din inkomst, dels på vilken församling du tillhör. Den som är medlem i Svenska kyrkan den 1 november betalar kyrkoavgift hela det följande året. 

Skillnad mellan kyrkoavgift och begravningsavgift

Kyrkoavgiften betalas av medlemmar i Svenska kyrkan men begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion. Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten.