Foto: KåCe

Musik och körverksamhet

Välkommen med du också!

Piano- eller  orgellektioner

Vill du spela piano eller orgel? Kontakta kantorn i resp församling för mer info. Avgift för musikundervisning är 250:-/termin

Hasslöv-Våxtorp: kantor  Charlotte Bachman 0430-323 21
Knäred och Hishult: kantor Per-Erik Jansson 0430-323 27
Ränneslöv-Ysby: Gunnar Nilsson 0430-323 11
Veinge-Tjärby: kantor Viveca Hedman 0430-323 16
(Viveca erbjuder även sånglektioner)

Kör i Veinge-TJärby

Körledare  kantor Viveca Hedman 0430-323 16

Veinge-Tjärby kyrkokör
Övar torsdagar i Veinge församlingshem kl 19-21. 
Välkommen med och sjung med oss. Ring gärna Viveca för mer info.
(Även möjlighet till sånglektioner i mån av plats)

Kör i Hasslöv-Våxtorp

Körledare kantor Charlotte Bachman 0430-323 21

Hasslöv-Våxtorps kyrkokör
Vi  övar i Våxtorps församlingshem torsdagar kl 19-20:30
Terminsstart den 2 sep

Kör  Knäred-Hishult

Körledare kantor Per-Erik Jansson 0430-323 27

Knäred-Hishults kyrkokör

Blandad vuxenkör som är gemensam för Hishult och Knäred.
Kören övar på torsdagar kl 18.30 i Hishults församlingshem under höstterminen och i Knäreds församlingshem under vårterminen. Kören medverkar regelbundet vid församlingens gudstjänster. 

Kör i Ränneslöv-Ysby

Kyrkokör
Kören övar  onsdagar kl 19:00 i Ränneslövs prästgård.
Mer info kommer under sommaren