Foto: KåCe

Musik och körverksamhet

Välkommen med du också!

Piano- eller  orgellektioner

Vill du spela piano eller orgel? Kontakta kantorn i resp församling för mer info. Avgift för musikundervisning är 250:-/termin

Det är för närvarande fulltecknat i alla församlingar.
Det finns möjlighet att ställa sig på kö för lektioner,
kontakta respektive kyrkomusiker.

Hasslöv-Våxtorp: kantor  Charlotte Bachman 0430-323 21
Knäred och Hishult: kantor Per-Erik Jansson 0430-323 27
Ränneslöv-Ysby: Jeanette Malmberg 0430-323 11
Veinge-Tjärby: kantor Viveca Hedman 0430-323 16
(Viveca erbjuder även sånglektioner)

Kör i Veinge-TJärby

Körledare  kantor Viveca Hedman 0430-323 16

Veinge-Tjärby kyrkokör   (Kören pausar ett tag pga coronaläget)
Övar torsdagar i Veinge församlingshem kl 19-21. 
Välkommen med och sjung med oss. Ring gärna Viveca för mer info.
(Även möjlighet till sånglektioner i mån av plats)

Kör i Hasslöv-Våxtorp

Körledare kantor Charlotte Bachman 0430-323 21

Hasslöv-Våxtorps kyrkokör
Vi  övar i Våxtorps församlingshem torsdagar kl 19-20:30
Terminsstart den 27 jan

Barnkör
Barnkör finns i Våxtorp övar tisd. 15:20-16:30.
Tjejer och killar från årskurs 2 och uppåt är välkomna!
(Vi hämtar barn på skolan som vill vara med i kören kl 15:10)

Kör  Knäred-Hishult

Körledare kantor Per-Erik Jansson 0430-323 27

Knäred-Hishults kyrkokör

Blandad vuxenkör som är gemensam för Hishult och Knäred.
Kören övar på torsdagar kl 18.30 i Hishults församlingshem under höstterminen och i Knäreds församlingshem under vårterminen. Kören medverkar regelbundet vid församlingens gudstjänster. 

Barnkör
Barnkören åk F-6 övar i Hishults församlingshem på tisdagar 15:30-16:00

Kör i Ränneslöv-Ysby

Körledare kantor Jeanette Malmberg  0430-323 11

Kyrkokören
Kören övar  onsdagar kl 19:00-21:00 i Ränneslövs prästgård.
Välkommen med att sjunga med oss:
Ring gärna Jeanette för mer information.

Barnkör
Barnkören åk F-6 övar i Ränneslövs prästgård på tisdagar 14:50-15:30.
Därefter fortsätter åk 4-6 att sjunga till kl 16:00
Vårterminen avslutas vecka 22