Foto: KåCe

Musik och körverksamhet

Välkommen med du också!

Piano- eller  orgellektioner

Vill du spela piano eller orgel? Kontakta kantorn i resp församling för mer info. Avgift för musikundervisning är 250:-/termin

Det är för närvarande fulltecknat i alla församlingar.
Det finns möjlighet att ställa sig på kö för lektioner,
kontakta respektive kyrkomusiker.

Hasslöv-Våxtorp: kantor  Oskar Wennerberg 0430-323 21
Knäred och Hishult: kantor Per-Erik Jansson 0430-323 27
Ränneslöv-Ysby: Jeanette Malmberg 0430-323 11
Veinge-Tjärby: kantor Viveca Hedman 0430-323 16
(Viveca erbjuder även sånglektioner)

Kör i Veinge-TJärby

Körledare  kantor Viveca Hedman 0430-323 16

Veinge-Tjärby kyrkokör
Övar torsdagar i Veinge församlingshem kl 19-21. 
Välkommen med och sjung med oss. Ring gärna Viveca för mer info.
Terminsstart 25 augusti

Barnkör
Åk 1-3 övar i Veinge församlingshem onsdagar 13:45-14:30
Terminsstart vecka 35
Anmälan till viveca.hedman@svenskakyrkan.se 

Kör i Hasslöv-Våxtorp

Körledare kantor Oskar Wennerberg 0430-323 21

Hasslöv-Våxtorps kyrkokör
Vi  övar i Våxtorps församlingshem torsdagar kl 19-20:30

Kör  Knäred-Hishult

Körledare kantor Per-Erik Jansson 0430-323 27

Knäred-Hishults kyrkokör

Blandad vuxenkör som är gemensam för Hishult och Knäred.
Kören övar på torsdagar kl 18.30 i Hishults församlingshem under höstterminen och i Knäreds församlingshem under vårterminen. Kören medverkar regelbundet vid församlingens gudstjänster. 

Barnkör
Barnkören åk F-6 övar i Hishults församlingshem på tisdagar 15:30-16:00

Kör i Ränneslöv-Ysby

Körledare kantor Jeanette Malmberg  0430-323 11
Maila till:  jeanette.malmberg@svenskakyrkan.se

Kyrkokören
Kören övar  onsdagar kl 19:00-21:00 i Ränneslövs prästgård.
Välkommen med att sjunga med oss:
Kontakta gärna Jeanette för mer information.

Barnkör
Barnkören åk F-6 övar i Ränneslövs prästgård på tisdagar 14:45-15:30.
Det finns möjlighet för barnen att bli hämtade med minibuss kl 14:30 på
Vallbergaskolan och även att blir körda tillbaka till skolan efter kören.