Foto: M.Mårtensson

Kyrkogård

Kyrkogårdar i Höks pastorat finns i Hasslöv, Hishult, Knäred, Mästocka, Ränneslöv, Tjärby, Veinge, Våxtorp och Ysby

Fastighets- och kyrkogårdschef Maria Pettersson tel 0430 -323 07
maria.pettersson3@svenskakyrkan.se

Bokning av urnnedsättning eller ärenden gällande en specifik kyrkogård kontakta kyrkvaktmästare på resp ort:

Hasslöv 0430-323 06
Våxtorp 0430-323 25
Ränneslöv 0430-323 15
Ysby 0430-323 14
Hishult 0430-323 26
Knäred 0430-323 28
Veinge 0430-323 30 eller 0430-323 34
Mästocka 0430-323 40
Tjärby 0430 -323 33