Foto: M.Mårtensson

Kyrkogård

Kyrkogårdar i Höks pastorat finns i Hasslöv, Hishult, Knäred, Mästocka, Ränneslöv, Tjärby, Veinge, Våxtorp och Ysby

Kyrkogårdskartor

Våra kyrkogårdar har filmats under våren 2020. Gravar som tillkommit senare finns inte med.

Gravskötsel

Vill ni ha hjälp att sköta en gravplats så finns det flera alternativ att välja mellan.

Fastighets- och kyrkogårdschef Maria Pettersson tel 0430 -323 07
maria.pettersson3@svenskakyrkan.se

Bokning av urnnedsättning eller ärenden gällande en specifik kyrkogård kontakta kyrkvaktmästare på resp ort:

Hasslöv 0430-323 06
Våxtorp 0430-323 25
Ränneslöv 0430-323 15
Ysby 0430-323 14
Hishult 0430-323 26
Knäred 0430-323 28
Veinge 0430-323 30 eller 0430-323 34
Mästocka 0430-323 40
Tjärby 0430 -323 33