Foto: M.Mårtensson

Kyrkogård

Kyrkogårdar i Höks pastorat finns i Hasslöv, Hishult, Knäred, Mästocka, Ränneslöv, Tjärby, Veinge, Våxtorp och Ysby

Kyrkogårdskartor

Våra kyrkogårdar har filmats under våren 2020. Gravar som tillkommit senare finns inte med.

Gravskötsel

Vill ni ha hjälp att sköta en gravplats så finns det flera alternativ att välja mellan.

Fastighets- och kyrkogårdschef Maria Pettersson tel 0430 -323 07
maria.pettersson3@svenskakyrkan.se

Bokning av urnnedsättning eller ärenden gällande en specifik kyrkogård kontakta kyrkvaktmästare på resp ort:

Hasslöv  för urnnedsättning  0430-323 08
                      kyrkogård          0430-323 14

Våxtorp för urnnedsättning   0430-323 08
                     kyrkogård            0430-323 25

Ränneslöv för urnnedsättning0430-323 08
                                 kyrkogård 0430-323 15


Ysby  för urnnedsättning         0430-323 08
                        kyrkogård          0430-323 14

Hishult för urnnedsättning      0430-323 18
                        kyrkogård          0430-323 26

Knäred för urnnedsättning       0430-323 33
                           kyrkogård        0430-323 28

Veinge för urnnedsättning        0430-323 34
                          kyrkogård          0430-323 20 

Mästocka för urnnedsättning    0430-323 34
                          kyrkogård          0430-323 28

Tjärby 0430 -323 20